ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ


Loading...

H101S เก้าอี้นั่งอาบปรับระดับ/ย้ายที่ได้

ดูรายละเอียด
Loading...

สุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบฟลัชชำระ M13 MOOLAR

ดูรายละเอียด
Loading...

สุขภัณฑ์เคลื่อนที่ M1618 MOOLAR

ดูรายละเอียด
Loading...

SC6652 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น Forall (ฝาขาว) 3.8 ลิตร

ดูรายละเอียด
Loading...

CT751L/R#SA(HM) ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 60x40 ซม.ผิว HAIRLINE

ดูรายละเอียด
Loading...

CT751(R/L)(HM) ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 60x40 ซม.

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0179#BLเก้าอี้ติดผนังพับเก็บได้

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0179#WH เก้าอี้ติดผนังพับเก็บได้

ดูรายละเอียด
Loading...

C13430 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น Ronda ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร

ดูรายละเอียด
Loading...

FX-CP534500 สุขภัณฑ์เคลื่อนที่ (Movable Toilet)

ดูรายละเอียด
Loading...

SC6652 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น Forall (ฝาฟ้า) 3.8 ลิตร

ดูรายละเอียด
Loading...

SC6657 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น Forall (ฝาขาว) 4.5 ลิตร

ดูรายละเอียด
Loading...

C13930 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น Alex

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0169 เก้าอี้อาบน้ำติดผนังพับเก็บได้

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0161 ราวจับทรงตัวขนาด 60 ซม./ 35 มม.

ดูรายละเอียด
Loading...

CT754 ราวทรงตัวแบบสวิงสำหรับโถสุขภัณฑ์

ดูรายละเอียด
Loading...

CT727R#WH ราวทรงตัวรูปตัวแอลขวา ขนาด 40x90 ซม.ผิว POWDER LACQUER

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0184#WH เก้าอี้อาบน้ำติดผนังแบบพับเก็บได้ รุ่น เพรสซาลิท

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0185#WH เก้าอี้อาบน้ำติดผนังพับเก็บได้ รุ่น เพรสซาลิท

ดูรายละเอียด
Loading...

CT727L#WH ราวทรงตัวรูปตัวแอลซ้ายขนาด 40x90 ซม. ผิว POWDER LACQUER

ดูรายละเอียด
Loading...

CT750L120#SA(HM) ราวทรงตัวยาว 120 ซม.ผิว HAIRLINE

ดูรายละเอียด
Loading...

CT7502L/R(HM) ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 70x60 ซม.

ดูรายละเอียด
Loading...

CT7501L90(HM) ราวทรงตัวยาว 90 ซม.

ดูรายละเอียด
Loading...

CT7501L120(HM) ราวทรงตัวยาว 120 ซม.

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0165 พนักแขนช่วยพยุง(ตั้งพื้น) รุ่น เนทูร่า

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0190 พนักแขนแบบพับเก็บได้

ดูรายละเอียด
Loading...

CT795 ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้าขนาด 74X80 ซม.ผิว HAIRLINE

ดูรายละเอียด
Loading...

CT752#SA(HM) ราวทรงตัวรูปตัววีขนาด 30x30 ซม.ผิว HAIRLINE

ดูรายละเอียด
Loading...

CT753#SA(HM) ราวทรงตัวรูปตัวทีขนาด 70x60 ซม.ผิว HAIRLINE

ดูรายละเอียด
Loading...

CT750(HM) ราวทรงตัว ยาว 60 ซม.

ดูรายละเอียด
Loading...

CT752(HM) ราวทรงตัวรูปตัววีขนาด 30x30 ซม.

ดูรายละเอียด
Loading...

CT753(HM) ราวทรงตัวรูปตัวทีขนาด 70x60 ซม.

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0168 พนักแขนพับเก็บได้ยาว 65 ซม.

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0170 ราวจับทรงตัวขนาด 65 ซม. รุ่น สไตล์

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0171 ราวจับทรงตัวรูปตัววี รุ่น สไตล์

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0182#WH พนักแขนแบบพับเก็บได้ยาว 60 ซม. รุ่น เพรสซาลิท

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0186#WH พนักแขนแบบพับเก็บได้ 85 ซม. รุ่น เพรสซาลิท

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0193L/R#IR ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 60X40 ซม.สีงา รุ่น ซอฟ

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0201 ราวจับทรงตัวขนาด 140 ซม./35 มม. รุ่น เนทูร่า ลีฟวิ่ง

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0202 ราวจับทรงตัวเข้ามุมใน 77X77 ซม. รุ่น เนทูร่า ลีฟวิ่ง

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0203 ราวจับทรงตัวเข้ามุมนอก 81X77 ซม. รุ่น เนทูร่า ลีฟวิ่ง

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0204 ราวจับบันไดมีชานพัก 45X140 ซม. รุ่น เนทูร่า ลิฟวิ่ง

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0205 ราวจับทรงตัวสำหรับบันไดขนาด 140ซม. รุ่น เนทูร่า ลิฟวิ่ง

ดูรายละเอียด
Loading...

CT750L35#SA(HM) ราวทรงตัวยาว 35 ซม.ผิว HAIRLINE

ดูรายละเอียด
Loading...

CT791L ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้ายขนาด 70X60 ซม. (เมื่อหันหน้าเข้าหาสุขภัณฑ์) ผิว HAIRLINE

ดูรายละเอียด
Loading...

CT791R ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวาขนาด 70X60 ซม. (เมื่อหันหน้าเข้าหาสุขภัณฑ์) ผิว HAIRLINE

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0166 ราวพยุงตัวพร้อมราวแขวนฝักบัวปรับระดับ รุ่น เนทูร่า

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0162 ราวจับทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 620X470 มม.

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0163 ราวจับทรงตัวรูปตัววีขนาด 435X435 มม.

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0164 พนักแขนแบบพับเก็บได้

ดูรายละเอียด
Loading...

CT750L60#SA(HM) ราวทรงตัวยาว 60 ซม.ผิว HAIRLINE

ดูรายละเอียด
Loading...

CT750L90#SA(HM) ราวทรงตัวยาว 90 ซม.ผิว HAIRLINE

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0191#DG ราวจับทรงตัวสีเทาเข้มขนาด 60 ซม. รุ่น ซอฟ

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0191#VR ราวจับทรงตัวสีชมพูเข้มขนาด 60 ซม. รุ่น ซอฟ

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0192#DG พนักแขนแบบพับเก็บได้สีเทาเข้ม รุ่น ซอฟ

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0192#IR พนักแขนแบบพับเก็บได้สีงา รุ่น ซอฟ

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0192#VR พนักแขนแบบพับเก็บได้สีชมพูเข้ม รุ่น ซอฟ

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0193L/R#DG ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 60X80 ซม.สีเทาเข้ม รุ่น ซอฟ

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0193L/R#VR ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 60X80 ซม.สีชมพูเข้ม รุ่น ซอฟ

ดูรายละเอียด
Loading...

CT0191#IR ราวจับทรงตัวสีงาขนาด 60 ซม. รุ่น ซอฟ

ดูรายละเอียด