ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ COTTO

H101S เก้าอี้นั่งอาบปรับระดับ/ย้ายที่ได้

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

สุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบฟลัชชำระ M13 MOOLAR

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

สุขภัณฑ์เคลื่อนที่ M1618 MOOLAR

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

SC6652 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น Forall (ฝาขาว) 3.8 ลิตร

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT751L/R#SA(HM) ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 60x40 ซม.ผิว HAIRLINE

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT751(R/L)(HM) ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 60x40 ซม.

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0179#BLเก้าอี้ติดผนังพับเก็บได้

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0179#WH เก้าอี้ติดผนังพับเก็บได้

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

C13430 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น Ronda ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

FX-CP534500 สุขภัณฑ์เคลื่อนที่ (Movable Toilet)

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

SC6652 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น Forall (ฝาฟ้า) 3.8 ลิตร

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

SC6657 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น Forall (ฝาขาว) 4.5 ลิตร

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

C13930 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น Alex

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0169 เก้าอี้อาบน้ำติดผนังพับเก็บได้

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0161 ราวจับทรงตัวขนาด 60 ซม./ 35 มม.

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT754 ราวทรงตัวแบบสวิงสำหรับโถสุขภัณฑ์

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT727R#WH ราวทรงตัวรูปตัวแอลขวา ขนาด 40x90 ซม.ผิว POWDER LACQUER

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0184#WH เก้าอี้อาบน้ำติดผนังแบบพับเก็บได้ รุ่น เพรสซาลิท

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0185#WH เก้าอี้อาบน้ำติดผนังพับเก็บได้ รุ่น เพรสซาลิท

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT727L#WH ราวทรงตัวรูปตัวแอลซ้ายขนาด 40x90 ซม. ผิว POWDER LACQUER

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT750L120#SA(HM) ราวทรงตัวยาว 120 ซม.ผิว HAIRLINE

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT7502L/R(HM) ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 70x60 ซม.

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT7501L90(HM) ราวทรงตัวยาว 90 ซม.

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT7501L120(HM) ราวทรงตัวยาว 120 ซม.

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0165 พนักแขนช่วยพยุง(ตั้งพื้น) รุ่น เนทูร่า

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0190 พนักแขนแบบพับเก็บได้

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT795 ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้าขนาด 74X80 ซม.ผิว HAIRLINE

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT752#SA(HM) ราวทรงตัวรูปตัววีขนาด 30x30 ซม.ผิว HAIRLINE

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT753#SA(HM) ราวทรงตัวรูปตัวทีขนาด 70x60 ซม.ผิว HAIRLINE

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT750(HM) ราวทรงตัว ยาว 60 ซม.

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT752(HM) ราวทรงตัวรูปตัววีขนาด 30x30 ซม.

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT753(HM) ราวทรงตัวรูปตัวทีขนาด 70x60 ซม.

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0168 พนักแขนพับเก็บได้ยาว 65 ซม.

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0170 ราวจับทรงตัวขนาด 65 ซม. รุ่น สไตล์

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0171 ราวจับทรงตัวรูปตัววี รุ่น สไตล์

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0182#WH พนักแขนแบบพับเก็บได้ยาว 60 ซม. รุ่น เพรสซาลิท

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0186#WH พนักแขนแบบพับเก็บได้ 85 ซม. รุ่น เพรสซาลิท

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0193L/R#IR ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 60X40 ซม.สีงา รุ่น ซอฟ

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0201 ราวจับทรงตัวขนาด 140 ซม./35 มม. รุ่น เนทูร่า ลีฟวิ่ง

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0202 ราวจับทรงตัวเข้ามุมใน 77X77 ซม. รุ่น เนทูร่า ลีฟวิ่ง

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0203 ราวจับทรงตัวเข้ามุมนอก 81X77 ซม. รุ่น เนทูร่า ลีฟวิ่ง

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0204 ราวจับบันไดมีชานพัก 45X140 ซม. รุ่น เนทูร่า ลิฟวิ่ง

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0205 ราวจับทรงตัวสำหรับบันไดขนาด 140ซม. รุ่น เนทูร่า ลิฟวิ่ง

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT750L35#SA(HM) ราวทรงตัวยาว 35 ซม.ผิว HAIRLINE

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT791L ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้ายขนาด 70X60 ซม. (เมื่อหันหน้าเข้าหาสุขภัณฑ์) ผิว HAIRLINE

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT791R ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวาขนาด 70X60 ซม. (เมื่อหันหน้าเข้าหาสุขภัณฑ์) ผิว HAIRLINE

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0166 ราวพยุงตัวพร้อมราวแขวนฝักบัวปรับระดับ รุ่น เนทูร่า

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0162 ราวจับทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 620X470 มม.

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0163 ราวจับทรงตัวรูปตัววีขนาด 435X435 มม.

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0164 พนักแขนแบบพับเก็บได้

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT750L60#SA(HM) ราวทรงตัวยาว 60 ซม.ผิว HAIRLINE

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT750L90#SA(HM) ราวทรงตัวยาว 90 ซม.ผิว HAIRLINE

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0191#DG ราวจับทรงตัวสีเทาเข้มขนาด 60 ซม. รุ่น ซอฟ

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0191#VR ราวจับทรงตัวสีชมพูเข้มขนาด 60 ซม. รุ่น ซอฟ

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0192#DG พนักแขนแบบพับเก็บได้สีเทาเข้ม รุ่น ซอฟ

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0192#IR พนักแขนแบบพับเก็บได้สีงา รุ่น ซอฟ

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0192#VR พนักแขนแบบพับเก็บได้สีชมพูเข้ม รุ่น ซอฟ

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0193L/R#DG ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 60X80 ซม.สีเทาเข้ม รุ่น ซอฟ

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0193L/R#VR ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 60X80 ซม.สีชมพูเข้ม รุ่น ซอฟ

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด

CT0191#IR ราวจับทรงตัวสีงาขนาด 60 ซม. รุ่น ซอฟ

กำลังตรวจสอบราคา..

ดูรายละเอียด