MEX เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์ COCO 5C (MRB) ขาว-ฟ้า


* สีที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างจากสีของสินค้าจริงเนื่องจากข้อจำกัดของหน้าจอแสดงผล

* กรุณาเลือก สี และขนาดของสินค้า

* จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 ตัว


เงื่อนไขการให้บริการ

* ราคาสินค้าที่แสดงเป็นราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามพื้นที่การจัดส่งปลายทางที่ท่านเลือก โดยค่าขนส่งจะคำนวณตามพื้นที่และจะแสดงเมื่อท่าน Checkout

* หากขึ้นสินค้าไม่มีใน stock สามารถเลือก “ขอใบเสนอราคา” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

* กรณีขอใบเสนอราคา วันจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามการนัดหมายกับท่าน


• เครื่องทำน้ำอุ่น ชนิด 4,500 วัตต์.
• หม้อต้มน้ำทองแดง เนื้อหนำ 0.7 มม.
• ใช้ FLOW SWITH SENSOR ที่ตรวจจับกำรไหลเวียนของน้ำได้ละเอียด แม่นยำ.
• ระบบ ELCB ที่ตัดไฟเมื่อไฟรั่วเพียง 15 มิลลิแอมป์ ภำยใน 0.1 วินำที.
• ฝักบัวสีขำวปรับสำยน้ำได้ 3 ระดับ สำยฝักบัวสีขำวพร้อมรำวสไลด์และถาดวางสบู่.
• ปรับระดับควำมร้อนได้ด้วยปุ่มหมุน.
• มีวาวล์น้ำเข้ำ ปรับความแรงของน้ำได้.


• เครื่องทำน้ำอุ่น ชนิด 4,500 วัตต์.
• หม้อต้มน้ำทองแดง เนื้อหนำ 0.7 มม.
• ใช้ FLOW SWITH SENSOR ที่ตรวจจับกำรไหลเวียนของน้ำได้ละเอียด แม่นยำ.
• ระบบ ELCB ที่ตัดไฟเมื่อไฟรั่วเพียง 15 มิลลิแอมป์ ภำยใน 0.1 วินำที.
• ฝักบัวสีขำวปรับสำยน้ำได้ 3 ระดับ สำยฝักบัวสีขำวพร้อมรำวสไลด์และถาดวางสบู่.
• ปรับระดับควำมร้อนได้ด้วยปุ่มหมุน.
• มีวาวล์น้ำเข้ำ ปรับความแรงของน้ำได้.