โปรโมชั่น - Promotion

ช้อปสุขสันต์ ต้อนรับปีใหม่

ช้อปสุขสันต์ ต้อนรับปีใหม่

ซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง ที่ร่วมรายการ ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 1,500 บาท

Promotion Code: HNY หรือโค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-31 ม.ค.62

 • เมื่อซื้อสินค้าที่วัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการ จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,500 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อท่าน หรือ 1 site งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : HNY หรือ โค้ดจาก Partner ลงในช่องโปรโมชั่นโค้ด
 • สินค้าวัสดุก่อสร้างที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ ปูนเสือ, ปูน super, ปูนเสือพลัส, ปูนช้างแดง, ปูนช้างไฮบริด, เหล็ก, คอนกรีตผสมเสร็จ, หลังคาเอสซีจีและอุปกรณ์

สั่งซื้อ

 • เมื่อซื้อสินค้าที่วัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการ จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,500 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อท่าน หรือ 1 site งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : HNY หรือ โค้ดจาก Partner ลงในช่องโปรโมชั่นโค้ด
 • สินค้าวัสดุก่อสร้างที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ ปูนเสือ, ปูน super, ปูนเสือพลัส, ปูนช้างแดง, ปูนช้างไฮบริด, เหล็ก, คอนกรีตผสมเสร็จ, หลังคาเอสซีจีและอุปกรณ์

• เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านั้น 

• คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าหรือสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  

• บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม 

• สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บstore.scg.com เท่านั้น  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การจัดส่งสินค้าและการขนถ่าย

 1. การจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่ส่งถึงหน้าบ้าน / หน้างาน เป็นบริเวณที่รถขนส่งสามารถเข้าได้โดยสะดวก
 2. ขนถ่าย ส่งมอบ และจัดเก็บสินค้าบริเวณที่จัดเก็บไม่เกินรัศมี 5 เมตร จากตัวรถขนส่ง
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว (ก่อนลงชื่อรับสินค้าควรร่วมทดสอบ ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งทุกครั้ง)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 1. รายการสั่งซื้อสำหรับสินค้าพร้อมขาย จะถูกจัดส่งภายใน 3 - 15 วันทำการ
 2. กรณีขอใบเสนอราคา จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 30 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 3. กรณีสินค้าพาสส่งจากโรงงานผลิต จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

น้ำหนักการจัดส่งต่อเที่ยว

 1. สำหรับรายการสินค้าพร้อมขาย ปริมาณการจัดส่งต่อเที่ยวสูงสุดไม่เกินขนาดบรรทุกของรถหกล้อ และน้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 6000 กิโลกรัม หรือตามสภาพภูมิประเทศในการขนส่ง
 2. สำหรับสินค้าขอใบเสนอราคา และพาสส่ง จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


ช้อปสุขสันต์ ต้อนรับปีใหม่ ซื้ออิฐมวลเบาคิวคอน รับบัตรกำนัล สูงสุด 30,000 บาท

ช้อปสุขสันต์ ต้อนรับปีใหม่ ซื้ออิฐมวลเบาคิวคอน รับบัตรกำนัล สูงสุด 30,000 บาท

ซื้ออิฐมวลเบาคิวคอน ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 1,500 บาท

Promotion Code: HNY หรือโค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-31 ม.ค.62

 • ซื้ออิฐมวลเบาคิวคอน จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,500 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : HNY หรือ โค้ดจาก Partner

สั่งซื้อ

 • ซื้ออิฐมวลเบาคิวคอน จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,500 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : HNY หรือ โค้ดจาก Partner

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus 1,500 บาท สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อ 1 ท่าน หรือ 1 site งาน
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


การจัดส่งสินค้าและการขนถ่าย

 1. การจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่ส่งถึงหน้าบ้าน / หน้างาน เป็นบริเวณที่รถขนส่งสามารถเข้าได้โดยสะดวก
 2. ขนถ่าย ส่งมอบ และจัดเก็บสินค้าบริเวณที่จัดเก็บไม่เกินรัศมี 5 เมตร จากตัวรถขนส่ง
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว (ก่อนลงชื่อรับสินค้าควรร่วมทดสอบ ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งทุกครั้ง)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 1. รายการสั่งซื้อสำหรับสินค้าพร้อมขาย จะถูกจัดส่งภายใน 3 - 15 วันทำการ
 2. กรณีขอใบเสนอราคา จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 30 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 3. กรณีสินค้าพาสส่งจากโรงงานผลิต จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

น้ำหนักการจัดส่งต่อเที่ยว

 1. สำหรับรายการสินค้าพร้อมขาย ปริมาณการจัดส่งต่อเที่ยวสูงสุดไม่เกินขนาดบรรทุกของรถหกล้อ และน้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 6000 กิโลกรัม หรือตามสภาพภูมิประเทศในการขนส่ง
 2. สำหรับสินค้าขอใบเสนอราคา และพาสส่ง จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


ช้อปสุขสันต์ ต้อนรับปีใหม่ ซื้อปูนสำเร็จรูปเสือมอร์ตาร์ รับบัตรกำนัล สูงสุด 30,000 บาท

ช้อปสุขสันต์ ต้อนรับปีใหม่ ซื้อปูนสำเร็จรูปเสือมอร์ตาร์ รับบัตรกำนัล สูงสุด 30,000 บาท

ซื้อปูนสำเร็จรูปเสือมอร์ตาร์ ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 1,500 บาท

Promotion Code: HNY หรือ โค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-31 ม.ค.62

 • ซื้อปูนสำเร็จรูปเสือมอร์ตาร์ จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,500 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : HNY หรือ โค้ดจาก Partner

สั่งซื้อ

 • ซื้อปูนสำเร็จรูปเสือมอร์ตาร์ จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,500 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : HNY หรือ โค้ดจาก Partner

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus 1,500 บาท สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อ 1 ท่าน หรือ 1 site งาน
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


การจัดส่งสินค้าและการขนถ่าย

 1. การจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่ส่งถึงหน้าบ้าน / หน้างาน เป็นบริเวณที่รถขนส่งสามารถเข้าได้โดยสะดวก
 2. ขนถ่าย ส่งมอบ และจัดเก็บสินค้าบริเวณที่จัดเก็บไม่เกินรัศมี 5 เมตร จากตัวรถขนส่ง
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว (ก่อนลงชื่อรับสินค้าควรร่วมทดสอบ ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งทุกครั้ง)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 1. รายการสั่งซื้อสำหรับสินค้าพร้อมขาย จะถูกจัดส่งภายใน 3 - 15 วันทำการ
 2. กรณีขอใบเสนอราคา จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 30 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 3. กรณีสินค้าพาสส่งจากโรงงานผลิต จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

น้ำหนักการจัดส่งต่อเที่ยว

 1. สำหรับรายการสินค้าพร้อมขาย ปริมาณการจัดส่งต่อเที่ยวสูงสุดไม่เกินขนาดบรรทุกของรถหกล้อ และน้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 6000 กิโลกรัม หรือตามสภาพภูมิประเทศในการขนส่ง
 2. สำหรับสินค้าขอใบเสนอราคา และพาสส่ง จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


ช้อปสุขสันต์ ต้อนรับปีใหม่ ซื้อปูนเสือกาวซีเมนต์ รับบัตรกำนัล สูงสุด 30,000 บาท

ช้อปสุขสันต์ ต้อนรับปีใหม่ ซื้อปูนเสือกาวซีเมนต์ รับบัตรกำนัล สูงสุด 30,000 บาท

ซื้อปูนเสือกาวซีเมนต์ ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 1,500 บาท

Promotion Code: HNY หรือ โค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-31 ม.ค.62

 • ซื้อปูนเสือกาวซีเมนต์ จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,500 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : HNY หรือ โค้ดจาก Partner

สั่งซื้อ

 • ซื้อปูนเสือกาวซีเมนต์ จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,500 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : HNY หรือ โค้ดจาก Partner

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้า ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus 1,500 บาท สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อ 1 ท่าน หรือ 1 site งาน
 • พื้นที่ให้บริการจัดส่งสินค้าปูนกาวซีเมนต์ คือ จันทบุรี, ขอนแก่น, นนทบุรี, กทม., อยุธยา, เชียงใหม่, ลำพูน, นราธิวาส, นครศรีธรรมราช
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

ช้อปสุขสันต์ ต้อนรับปีใหม่ ซื้อยิปซั่มบอร์ดตราช้าง รับบัตรกำนัล สูงสุด 30,000 บาท

ช้อปสุขสันต์ ต้อนรับปีใหม่ ซื้อยิปซั่มบอร์ดตราช้าง รับบัตรกำนัล สูงสุด 30,000 บาท

ซื้อยิปซั่มบอร์ดตราช้าง ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 1,500 บาท

Promotion Code: HNY หรือ โค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-31 ม.ค.62

 • ซื้อยิปซั่มบอร์ดตราช้าง จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,500 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : HNY หรือ โค้ดจาก Partner

สั่งซื้อ

 • ซื้อยิปซั่มบอร์ดตราช้าง จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,500 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : HNY หรือ โค้ดจาก Partner

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus 1,500 บาท สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อ 1 ท่าน หรือ 1 site งาน
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


การจัดส่งสินค้าและการขนถ่าย

 1. การจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่ส่งถึงหน้าบ้าน / หน้างาน เป็นบริเวณที่รถขนส่งสามารถเข้าได้โดยสะดวก
 2. ขนถ่าย ส่งมอบ และจัดเก็บสินค้าบริเวณที่จัดเก็บไม่เกินรัศมี 5 เมตร จากตัวรถขนส่ง
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว (ก่อนลงชื่อรับสินค้าควรร่วมทดสอบ ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งทุกครั้ง)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 1. รายการสั่งซื้อสำหรับสินค้าพร้อมขาย จะถูกจัดส่งภายใน 3 - 15 วันทำการ
 2. กรณีขอใบเสนอราคา จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 30 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 3. กรณีสินค้าพาสส่งจากโรงงานผลิต จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

น้ำหนักการจัดส่งต่อเที่ยว

 1. สำหรับรายการสินค้าพร้อมขาย ปริมาณการจัดส่งต่อเที่ยวสูงสุดไม่เกินขนาดบรรทุกของรถหกล้อ และน้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 6000 กิโลกรัม หรือตามสภาพภูมิประเทศในการขนส่ง
 2. สำหรับสินค้าขอใบเสนอราคา และพาสส่ง จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


ช้อปสุขสันต์ ต้อนรับปีใหม่ ซื้อแผ่นโปร่งแสงเอสซีจี รับบัตรกำนัลสูงสุด 30,000 บาท

ช้อปสุขสันต์ ต้อนรับปีใหม่ ซื้อแผ่นโปร่งแสงเอสซีจี รับบัตรกำนัลสูงสุด 30,000 บาท

ซื้อแผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 1,500 บาท

Promotion Code: HNY หรือ โค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-31 ม.ค.62

 • ซื้อแผ่นโปร่งแสงเอสซีจี จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,500 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : HNY หรือ โค้ดจาก Partner

สั่งซื้อ

 • ซื้อแผ่นโปร่งแสงเอสซีจี จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,500 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : HNY หรือ โค้ดจาก Partner

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้า ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus 1,500 บาท สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อ 1 ท่าน หรือ 1 site งาน
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

ฉนวนกันความร้อนเอสซีจี พร้อมบริการติดตั้ง รับบัตรเซ็นทรัล สูงสุด 20,000 บาท

ฉนวนกันความร้อนเอสซีจี พร้อมบริการติดตั้ง รับบัตรเซ็นทรัล สูงสุด 20,000 บาท

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-31 ม.ค.62

ซื้อฉนวนกันความร้อนเอสซีจี พร้อมบริการติดตั้ง ทุกๆ 10,000 บาท รับ Central Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อท่าน หรือ 1 site

 • โปรโมชั่นโค้ด : SFG1

สั่งซื้อ

ซื้อฉนวนกันความร้อนเอสซีจี พร้อมบริการติดตั้ง ทุกๆ 10,000 บาท รับ Central Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อท่าน หรือ 1 site

 • โปรโมชั่นโค้ด : SFG1

 • พื้นที่ให้บริการติดตั้ง

กรุงเทพและปริมณฑล

จังหวัดชัยนาท -> เนินขาม,มโนรมย์,เมืองชัยนาท,วัดสิงห์,สรรคบุรี,สรรพยา,หนอง

มะโมง,หันคา

จังหวัดกำแพงเพชร -> โกสัมพีนคร,ขาณุวรลักษบุรี,คลองขลุง,คลองลาน,ทราย

ทองวัฒนา,ไทรงาม,บึงสามัคคี,ปางศิลาทอง,พรานกระต่าย,เมืองกำแพงเพชร,ลาน

กระบือ

จัหวัดอุทัยธานี -> ทัพทัน,บ้านไร่,เมืองอุทัยธานี, ลานสัก, หนองฉาง, ห้วยคต,

สว่างอารมณ์,หนองขาหย่าง

จังหวัดนครสวรรค์ -> เก้าเลี้ยว,โกรกพระ,ชุมตาบง,ชุมแสง,ตากฟ้า,ตาคลี,

ท่าตะโก,บรรพตพิสัย,พยุหะคีรี,ไพศาลี,เมืองนครสวรรค์,แม่เปิน, แม่วงก์,

ลาดยาว,หนองบัว

จังหวัดนครราชสีมา -> แก้งสนามนาง,ขามทะเลสอ,ขามสะแกแสง,คง,ครบุรี,จักราช,

เฉลิมพระเกียรติ,ชุมพวง,โชคชัย,ด่านขุนทด,เทพารักษ์,โนนแดง,โนนไทย,โนนสูง,

บัวลาย,บัวใหญ่,บ้านเหลื่อม,ประทาย,ปักธงชัย,ปากช่อง,พระทองคำ,พิมาย,เมืองนครราชสีมา,เมืองยาง,

ลำทะเมนชัย,วังน้ำเขียว,สีคิ้ว,สีดา,สูงเนิน,เสิงสาง,หนองบุญมาก,ห้วยแถลง

จังหวัดสงขลา -> หาดใหญ่,นาหม่อม,บางกล่ำ,เมืองสงขลา,รัตภูมิ,สิงหนคร,สะเดา,ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสำนักขาม

จังหวัดสกลนคร -> เมืองสกลนคร

จังหวัดอุดรธานี -> เมืองอุดรธานี

จังหวัดภูเก็ต -> เมืองภูเก็ต,ถลาง,กะทู้

 • สินค้าฉนวนกันความร้อนพร้อมบริการติดตั้ง ให้บริการติดตั้งที่พื้นที่ขั้นต่ำตั้งแต่ 48 ตร.ม.ขึ้นไป (ซื้อขั้นต่ำ 20 ม้วน)
 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บ store.scg.com เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

ชำระค่าสำรวจหน้างานสินค้า Active Airflow System มูลค่า 1,000 บาท รับสิทธิ์!! รับส่วนลด 10%บัตรกำนัลเซ็นทรัล 10,000 บาท

ชำระค่าสำรวจหน้างานสินค้า Active Airflow System มูลค่า 1,000 บาท รับสิทธิ์!! รับส่วนลด 10%บัตรกำนัลเซ็นทรัล 10,000 บาท

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-31 ม.ค.62

เมื่อชำระค่าสำรวจหน้างาน มูลค่า 1,000 บาท ภายในวันที่ 31 ม.ค. 62

โปรโมชั่นโค้ด : AAF1

 • รับส่วนลด 10% โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 61,000 บาทต่อชุด (หลังหักส่วนลดแล้ว)
 • เมื่อชำระค่าสินค้าพร้อมติดตั้งครบถ้วน จะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 10,000 บาท

สั่งซื้อ

เมื่อชำระค่าสำรวจหน้างาน มูลค่า 1,000 บาท ภายในวันที่ 31 ม.ค. 62

โปรโมชั่นโค้ด : AAF1

 • รับส่วนลด 10% โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 61,000 บาทต่อชุด (หลังหักส่วนลดแล้ว)
 • เมื่อชำระค่าสินค้าพร้อมติดตั้งครบถ้วน จะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 10,000 บาท

 • ชำระค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท ภายใน วันนี้ – 31 ม.ค 2562 พร้อมระบุ Promotion Code : AAF1
 • ชำระค่าสินค้าและค่าบริการติดตั้งครบถ้วนภายในวันที่ 28 ก.พ. 62 
 • ติดตั้งสินค้าภายในวันที่ 31 มี.ค. 62
 • ค่ามัดจำสินค้าสามารถนำมาหักเป็นส่วนลดระบบได้   
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสำรวจหน้างานกรณีไม่สามารถติดตั้งสินค้าได้  
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

กระบวนการขาย

1.      ลูกค้าชำระค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท 

2.      SCG จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจหน้างาน เพื่อดูตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ 

3.      SCG ถอดแบบและจัดทำใบเสนอราคา ให้ลูกค้าพิจารณา

4.      ลูกค้าชำระค่าสินค้า 100% ก่อนติดตั้ง (สามารถแบ่งจ่ายได้)

5.      สามารถนำค่าสำรวจหน้างานมาหัก เป็นส่วนลดได้ เมื่อติดตั้งสินค้า

6.      SCG เข้าติดตั้ง และส่งมอบระบบ

ข้อกำหนดการติดตั้ง

 • สามารถติดตั้งได้ทั่วประเทศ ยกเว้น จ.ปัตตานี, จ.ยะลา, จ.นราธิวาส
 • สามารถติดตั้งได้กับประเภท บ้านเดี่ยว (สร้างเอง,โครงการ) ,บ้านแฝด (โครงการที่หลังคา และผนังแยกจากกัน) 
 • สามารถติดตั้งได้กับบ้าน ที่มุงด้วยกระเบื้องหลังคา SCG ในรุ่นที่กำหนดไว้ ได้แก่
 • ประเภท Concrete หลังคาคอนกรีต SCG , Prestige, Neustile Modern ยกเว้นรุ่น Timber และ Oreintal
 • ประเภท Ceramic (Excella, Celica) สำหรับ Excella Grace และ Celieca สามารถติดตั้ง SRTV ได้ 
 • แต่จะไม่สามารถติด Solar ร่วมในระบบได้
 • ประเภท หลังคาเหล็ก SCG รุ่น Zilence Kool (SSR 760) ลอน SSR 760 เท่านั้น
 • ฝ้าภายในต้องเป็นฝ้าตรง, มีช่อง service ทำงานใต้ฝ้าได้, วัสดุไม่เป็นไม้
 • สามารถติดตั้งได้กับบ้าน ที่ก่อผนังด้วยอิฐมอญ,อิฐแดง,อิฐมวลเบา,พรีแคส
 • (ลูกค้าเป็นผู้เตรียมช่องสำหรับติดตั้ง Grille เอง ให้มีช่องระบาย)
 • ลูกค้าที่สนใจใช้บริการ สามารถส่งแบบสถาปัตย์กลับมา เพื่อพิจารณาว่าสามารถมารถติดตั้งได้หรือไม่ 
 • ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลให้ทราบ
 • กรณีที่สำรวจหน้างานแล้วพบว่าหลังคารั่ว จะแนะนำให้ดำเนินการซ่อมรั่วโดย SCG หรือ 
 • กรณีต้องการซ่อมรั่วเองจะต้องมีตรวจสอบโดยทาง SCG อีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

Well AIR ระบบตรวจวัดและควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้อง (ไม่รวมติดตั้ง)

Well AIR ระบบตรวจวัดและควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้อง (ไม่รวมติดตั้ง)

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-31 ม.ค.62

Well AIR ราคาพิเศษ ราคา 7,225 บาท จาก 8,500 บาท

โปรโมชั่นโค้ด : WELLAIR1

สั่งซื้อ

Well AIR ราคาพิเศษ ราคา 7,225 บาท จาก 8,500 บาท

โปรโมชั่นโค้ด : WELLAIR1

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันนี้ -31 มกราคม 62 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

ซื้อกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ หรือ รุ่นพรีม่า รับบัตร Tesco Lotus สูงสุด 3,000 บาท

ซื้อกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ หรือ รุ่นพรีม่า รับบัตร Tesco Lotus สูงสุด 3,000 บาท

Promotion Code: LRF12 หรือ โค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้ - 31 ม.ค. 62

 • ซื้อกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ หรือ รุ่นพรีม่า , อุปกรณ์หลังคาเอสซีจี และอุปกรณ์หลังคา C-CO จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 10,000 บาทขึ้นไป รับบัตร Lotus มูลค่า 1,000 บาท (รับบัตรกำนัลได้สูงสุด 3,000 บาท / 1 ไซด์งาน)
 • โปรโมชั่นโค้ด : LRF12 หรือ โค้ดจาก Partner

สั่งซื้อ

 • ซื้อกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ หรือ รุ่นพรีม่า , อุปกรณ์หลังคาเอสซีจี และอุปกรณ์หลังคา C-CO จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 10,000 บาทขึ้นไป รับบัตร Lotus มูลค่า 1,000 บาท (รับบัตรกำนัลได้สูงสุด 3,000 บาท / 1 ไซด์งาน)
 • โปรโมชั่นโค้ด : LRF12 หรือ โค้ดจาก Partner

• เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านั้น 

• คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าหรือสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จำกัดสิทธิ์ในการรับบัตรกำนัล ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน หรือ 1 ไซด์งานเท่านั้น  

• บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม 

• สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บstore.scg.com เท่านั้น  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

การจัดส่งสินค้าและการขนถ่าย

 1. การจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่ส่งถึงหน้าบ้าน / หน้างาน เป็นบริเวณที่รถขนส่งสามารถเข้าได้โดยสะดวก
 2. ขนถ่าย ส่งมอบ และจัดเก็บสินค้าบริเวณที่จัดเก็บไม่เกินรัศมี 5 เมตร จากตัวรถขนส่ง
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว (ก่อนลงชื่อรับสินค้าควรร่วมทดสอบ ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งทุกครั้ง)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 1. รายการสั่งซื้อสำหรับสินค้าพร้อมขาย จะถูกจัดส่งภายใน 3 - 15 วันทำการ
 2. กรณีขอใบเสนอราคา จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 30 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 3. กรณีสินค้าพาสส่งจากโรงงานผลิต จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

น้ำหนักการจัดส่งต่อเที่ยว

 1. สำหรับรายการสินค้าพร้อมขาย ปริมาณการจัดส่งต่อเที่ยวสูงสุดไม่เกินขนาดบรรทุกของรถหกล้อ และน้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 6000 กิโลกรัม หรือตามสภาพภูมิประเทศในการขนส่ง
 2. สำหรับสินค้าขอใบเสนอราคา และพาสส่ง จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


ซื้อกระเบื้องหลังคา Excella รับโปรสุดคุ้ม 3 ต่อ!!

ซื้อกระเบื้องหลังคา Excella รับโปรสุดคุ้ม 3 ต่อ!!

ยอดซื้อกระเบื้อง Excella มูลค่า 120,000 บาทขึ้นไป* รับโปรสุดคุ้ม 3 ต่อ

Promotion Code: EXROOF หรือ โค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้ - 28 ก.พ. 62

 • ซื้อกระเบื้องหลังคาเซรามิก EXCELLA จาก SCG ONLINE STORE 120,000 บาทขึ้นไป (ราคาสินค้าไม่รวม vat /ค่าขนส่งและบริการอื่นๆ) รับโปร 3 ต่อ รวมมูลค่าของสมนาคุณกว่า 32,990 บาท
 • ต่อที่ 1 : เครื่องฟอกอากาศมูลค่า 12,990 บาท
 • ต่อที่ 2 : ส่วนลดดรายเทครุ่นพรีเมี่ยม 10,000 บาท
 • ต่อที่ 3 : โปร On Top จาก SCG Online Store รับ บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 10,000 บาท
 • โปรโมชั่นโค้ด : EXROOF หรือ โค้ดจาก Partner

สั่งซื้อ

 • ซื้อกระเบื้องหลังคาเซรามิก EXCELLA จาก SCG ONLINE STORE 120,000 บาทขึ้นไป (ราคาสินค้าไม่รวม vat /ค่าขนส่งและบริการอื่นๆ) รับโปร 3 ต่อ รวมมูลค่าของสมนาคุณกว่า 32,990 บาท
 • ต่อที่ 1 : เครื่องฟอกอากาศมูลค่า 12,990 บาท
 • ต่อที่ 2 : ส่วนลดดรายเทครุ่นพรีเมี่ยม 10,000 บาท
 • ต่อที่ 3 : โปร On Top จาก SCG Online Store รับ บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 10,000 บาท
 • โปรโมชั่นโค้ด : EXROOF หรือ โค้ดจาก Partner

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้างานบ้านเดี่ยวสร้างเองที่ซื้อกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น Excella Classic/ Grace/ Modern รุ่นใดก็ได้ มูลค่าไม่น้อยกว่า 120,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ราคากระเบื้องหลังคา 120,000 บาท เป็นราคาของกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น Excella เท่านั้น ไม่รวมมูลค่าของครอบ, อุปกรณ์ และค่าขนส่ง
 • ราคาเครื่องฟอกอากาศ 12,990 บาท เป็นราคาแนะนำ (Price List) ของ SHARP โดยท่านจะได้รับเครื่องฟอกอากาศ เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และท่านต้องไปรับเครื่องฟอกอากาศที่ร้านที่ท่านซื้อสินค้ากระเบื้องหลังคาดังกล่าว ซึ่งร้านจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานการรับของกับท่าน หากภายใน 30 วัน ท่านยังไม่ได้รับเครื่องฟอกอากาศให้ท่านติดต่อมายังร้านผู้แทนจำหน่ายที่ท่านซื้อสินค้า หรือ SCG Contact Center 
 • โปรโมชั่น On top รับบัตรกำนัลเทสโก้โลตัสมูลค่า 10,000 บาท เมื่อทำรายการการสั่งซื้อ และชำระเงินผ่านทางออนไลน์ store.scg.com โดยบัตรกำนัลจะจัดส่งให้จากทางบริษัทฯ ภายใน 30 วันทำการหลังจบกิจกรรม
 • ส่วนลดดรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี รุ่น พรีเมี่ยม 10,000 บาทเมื่อซื้อ ดรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี รุ่น พรีเมี่ยม มูลค่าไม่น้อยกว่า 25,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในกรณีที่ลูกค้าซื้อกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น Excella มูลค่าไม่น้อยกว่า 120,000 บาท แต่ไม่ซื้อดรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี รุ่น พรีเมี่ยม หรือซื้อดรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี รุ่น พรีเมี่ยม ไม่ถึงมูลค่า 25,000 บาท ลูกค้าจะได้รับเฉพาะเครื่องฟอกอากาศเท่านั้น 
 • โปรโมชั่นนี้ จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์โปรโมชั่น ต่อบ้าน 1 หลังเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าลูกค้าแตกบิล หรือ ทยอยซื้อกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น Excella หลายคราว บริษัทฯ ขอจำกัดสิทธิ์ลูกค้าในการใช้โปรโมชั่นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 • โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ซื้อกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น Excella ผ่าน SCG Online Store และซื้อจากร้าน SCG Experience และ SCG Experience Service Station, SCG Home Solution, Roofing Center และร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยลูกค้าต้องซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2562 เท่านั้น โปรดสอบถามข้อมูลและรายละเอียดกับร้านก่อน
 • โปรโมชั่น Ontop เฉพาะการสั่งซื้อ และชำระเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ store.scg.com เท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส ให้เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น Excella ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า


การจัดส่งสินค้าและการขนถ่าย

 1. การจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่ส่งถึงหน้าบ้าน / หน้างาน เป็นบริเวณที่รถขนส่งสามารถเข้าได้โดยสะดวก
 2. ขนถ่าย ส่งมอบ และจัดเก็บสินค้าบริเวณที่จัดเก็บไม่เกินรัศมี 5 เมตร จากตัวรถขนส่ง
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว (ก่อนลงชื่อรับสินค้าควรร่วมทดสอบ ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งทุกครั้ง)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 1. รายการสั่งซื้อสำหรับสินค้าพร้อมขาย จะถูกจัดส่งภายใน 3 - 15 วันทำการ
 2. กรณีขอใบเสนอราคา จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 30 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 3. กรณีสินค้าพาสส่งจากโรงงานผลิต จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

น้ำหนักการจัดส่งต่อเที่ยว

 1. สำหรับรายการสินค้าพร้อมขาย ปริมาณการจัดส่งต่อเที่ยวสูงสุดไม่เกินขนาดบรรทุกของรถหกล้อ และน้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 6000 กิโลกรัม หรือตามสภาพภูมิประเทศในการขนส่ง
 2. สำหรับสินค้าขอใบเสนอราคา และพาสส่ง จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


ซื้อกระเบื้องหลังคา รุ่นไอยร่า รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 20,000 บาท*

ซื้อกระเบื้องหลังคา รุ่นไอยร่า รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 20,000 บาท*

ยอดซื้อกระเบื้องหลังคาไอยร่า มูลค่า 100,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 20,000 บาท

Promotion Code: AROOF หรือ โค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้ - 31 ม.ค. 62

 • ซื้อกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ไอยร่า จาก SCG ONLINE STORE 100,000 บาทขึ้นไป รับบัตร Lotus มูลค่า 20,000 บาท
 • โปรโมชั่นโค้ด : AROOF หรือ โค้ดจาก Partner

สั่งซื้อ

 • ซื้อกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ไอยร่า จาก SCG ONLINE STORE 100,000 บาทขึ้นไป รับบัตร Lotus มูลค่า 20,000 บาท
 • โปรโมชั่นโค้ด : AROOF หรือ โค้ดจาก Partner

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 100,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัล Lotus สูงสุด 20,000 บาท / 1 ไซด์งานเท่านั้น
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


การจัดส่งสินค้าและการขนถ่าย

 1. การจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่ส่งถึงหน้าบ้าน / หน้างาน เป็นบริเวณที่รถขนส่งสามารถเข้าได้โดยสะดวก
 2. ขนถ่าย ส่งมอบ และจัดเก็บสินค้าบริเวณที่จัดเก็บไม่เกินรัศมี 5 เมตร จากตัวรถขนส่ง
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว (ก่อนลงชื่อรับสินค้าควรร่วมทดสอบ ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งทุกครั้ง)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 1. รายการสั่งซื้อสำหรับสินค้าพร้อมขาย จะถูกจัดส่งภายใน 3 - 15 วันทำการ
 2. กรณีขอใบเสนอราคา จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 30 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 3. กรณีสินค้าพาสส่งจากโรงงานผลิต จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

น้ำหนักการจัดส่งต่อเที่ยว

 1. สำหรับรายการสินค้าพร้อมขาย ปริมาณการจัดส่งต่อเที่ยวสูงสุดไม่เกินขนาดบรรทุกของรถหกล้อ และน้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 6000 กิโลกรัม หรือตามสภาพภูมิประเทศในการขนส่ง
 2. สำหรับสินค้าขอใบเสนอราคา และพาสส่ง จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


ซื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีต รุ่นซีแพค, นิวสไตล์, เพรสทีจ ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus 1,500 บาท รับบัตรกำนัลได้สูงสุด 15,000 บาท

ซื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีต รุ่นซีแพค, นิวสไตล์, เพรสทีจ ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus 1,500 บาท รับบัตรกำนัลได้สูงสุด 15,000 บาท

Promotion Code: CONROOF หรือ โค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้- 31 ม.ค. 62

 • ซื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีต รุ่นซีแพค, รุ่นนิวสไตล์, รุ่นเพรสทีจ จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,500 บาท
 • โปรโมชั่นโค้ด : CONROOF หรือ โค้ดจาก Partner

สั่งซื้อ

 • ซื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีต รุ่นซีแพค, รุ่นนิวสไตล์, รุ่นเพรสทีจ จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 10,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,500 บาท
 • โปรโมชั่นโค้ด : CONROOF หรือ โค้ดจาก Partner

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการทุกๆ 10,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus 1,500 บาท / จำกัดสิทธิ์ในการรับบัตรกำนัล ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน หรือ 1 ไซด์งานเท่านั้น
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


การจัดส่งสินค้าและการขนถ่าย

 1. การจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่ส่งถึงหน้าบ้าน / หน้างาน เป็นบริเวณที่รถขนส่งสามารถเข้าได้โดยสะดวก
 2. ขนถ่าย ส่งมอบ และจัดเก็บสินค้าบริเวณที่จัดเก็บไม่เกินรัศมี 5 เมตร จากตัวรถขนส่ง
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว (ก่อนลงชื่อรับสินค้าควรร่วมทดสอบ ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งทุกครั้ง)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 1. รายการสั่งซื้อสำหรับสินค้าพร้อมขาย จะถูกจัดส่งภายใน 3 - 15 วันทำการ
 2. กรณีขอใบเสนอราคา จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 30 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 3. กรณีสินค้าพาสส่งจากโรงงานผลิต จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

น้ำหนักการจัดส่งต่อเที่ยว

 1. สำหรับรายการสินค้าพร้อมขาย ปริมาณการจัดส่งต่อเที่ยวสูงสุดไม่เกินขนาดบรรทุกของรถหกล้อ และน้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 6000 กิโลกรัม หรือตามสภาพภูมิประเทศในการขนส่ง
 2. สำหรับสินค้าขอใบเสนอราคา และพาสส่ง จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


แต่งบ้านรับตรุษจีน รับบัตรกำนัลโลตัสสูงสุด 8,800 บาท

แต่งบ้านรับตรุษจีน รับบัตรกำนัลโลตัสสูงสุด 8,800 บาท

ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบทุก 1,000 บาท รับบัตรกำนัลโลตัส 100 บาท

Promotion Code: NL88

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้ - 6 ก.พ. 62

สั่งซื้อ

 • เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ และกรอกโค้ดโปรโมชั่น NL88 วันนี้ - 6 ก.พ. 62
 • รับบัตรกำนัลสูงสุด 8,800 บาท ต่อ 1 ท่าน (สามารถแยกรายการสั่งซื้อได้)
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าเพื่อบ้าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

สินค้าเพื่อบ้าน ใส่โค้ดรับส่วนลดเพิ่ม 10%

สินค้าเพื่อบ้าน ใส่โค้ดรับส่วนลดเพิ่ม 10%

สินค้าเพื่อบ้านยอดซื้อทุก 1,000 บาท รับส่วนลด 100 บาท

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้ - 31 ม.ค. 62

โค้ดส่วนลด: ECJAN19


สินค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ สินค้าเพื่อบ้านทุกรายการบนเว็บไซต์ SCG ONLINE STORE (ไม่ใช่สินค้าวัสดุก่อสร้าง) ยกเว้น สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ สินค้าพร้อมบริการติดตั้ง, Well Air, Cotto Tile, Cotto Ware, หญ้าเทียม SCG Landscape, น้ำยาและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับ Landscape, สายยางแฟนซีพีวีซี & หัวฉีด เอสซีจี, ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร FEST, กระเบื้องตกแต่งผนัง เอสซีจี, รุ่น True Nature Light Brick, ที่นอน Lunio

สั่งซื้อ

โค้ดส่วนลด: ECJAN19


สินค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ สินค้าเพื่อบ้านทุกรายการบนเว็บไซต์ SCG ONLINE STORE (ไม่ใช่สินค้าวัสดุก่อสร้าง) ยกเว้น สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ สินค้าพร้อมบริการติดตั้ง, Well Air, Cotto Tile, Cotto Ware, หญ้าเทียม SCG Landscape, น้ำยาและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับ Landscape, สายยางแฟนซีพีวีซี & หัวฉีด เอสซีจี, ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร FEST, กระเบื้องตกแต่งผนัง เอสซีจี, รุ่น True Nature Light Brick, ที่นอน Lunio

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอกคูปองโค้ดส่วนลด ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันนี้ - 31 ม.ค. 62 เท่านั้น
 • รับส่วนลดสูงสุด 30,000 บาทต่อ 1 ท่าน/ 1 ไซต์งาน
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าเพื่อบ้าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

สินค้าห้องน้ำ COTTO ครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 500 บาท

Promotion Code: NYCOTTO

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้ - 31 ม.ค. 62

สั่งซื้อ

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอกคูปองโค้ดส่วนลด ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันนี้ - 31 ม.ค. 62 เท่านั้น
 • รับส่วนลดสูงสุด 30,000 บาทต่อ 1 ท่าน/ 1 ไซต์งาน (สามารถแยกรายการสั่งซื้อได้)
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าเพื่อบ้าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

ชำระเงินด้วย SCG Wallet รับเงินคืนสูงสุด 500 บาท

ชำระเงินด้วย SCG Wallet รับเงินคืนสูงสุด 500 บาท

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้ - 31 ม.ค. 62


สั่งซื้อ


 • เมื่อซื้อสินค้าผ่าน SCG ONLINE STORE สินค้าประเภทใดก็ได้
 • ยอดซื้อทุก 1,000 บาท รับเงินคืนเข้าแอพฯ SCG Wallet 5%
 • ไม่จำเป็นต้องระบุโค้ดส่วนลด หรือโค้ดโปรโมชั่น
 • รับเงินคืนสูงสุด 500 บาทต่อท่าน (สามารถแยกรายการสั่งซื้อและสะสมเงินคืนได้สูงสุด 500 บาทต่อท่าน)
 • เงินคืนจะได้รับในแอพฯ SCG Wallet ภายใน 30 วัน หลังจบกิจกรรม
 • สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆบนหน้าเว็บไซต์ SCG ONLINE STORE