โปรโมชั่น - Promotion

Special Winter Offer

Special Winter Offer

ซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง ที่ร่วมรายการ ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 1,000 บาท

Promotion Code: WINTER หรือโค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-30 พ.ย.61

 • เมื่อซื้อสินค้าที่วัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการ จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,000 บาท สูงสุด 50,000 บาทต่อท่าน หรือ 1 site งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner ลงในช่องโปรโมชั่นโค้ด
 • สินค้าวัสดุก่อสร้างที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ ปูนเสือ, ปูน super, ปูนเสือพลัส, ปูนช้างแดง, ปูนช้างไฮบริด, เหล็ก, คอนกรีตผสมเสร็จ, หลังคาเอสซีจีและอุปกรณ์

สั่งซื้อ

 • เมื่อซื้อสินค้าที่วัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการ จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,000 บาท สูงสุด 50,000 บาทต่อท่าน หรือ 1 site งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner ลงในช่องโปรโมชั่นโค้ด
 • สินค้าวัสดุก่อสร้างที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ ปูนเสือ, ปูน super, ปูนเสือพลัส, ปูนช้างแดง, ปูนช้างไฮบริด, เหล็ก, คอนกรีตผสมเสร็จ, หลังคาเอสซีจีและอุปกรณ์

• เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น 

• คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าหรือสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  

• บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม 

• สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บstore.scg.com เท่านั้น  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การจัดส่งสินค้าและการขนถ่าย

 1. การจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่ส่งถึงหน้าบ้าน / หน้างาน เป็นบริเวณที่รถขนส่งสามารถเข้าได้โดยสะดวก
 2. ขนถ่าย ส่งมอบ และจัดเก็บสินค้าบริเวณที่จัดเก็บไม่เกินรัศมี 5 เมตร จากตัวรถขนส่ง
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว (ก่อนลงชื่อรับสินค้าควรร่วมทดสอบ ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งทุกครั้ง)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 1. รายการสั่งซื้อสำหรับสินค้าพร้อมขาย จะถูกจัดส่งภายใน 3 - 15 วันทำการ
 2. กรณีขอใบเสนอราคา จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 30 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 3. กรณีสินค้าพาสส่งจากโรงงานผลิต จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

น้ำหนักการจัดส่งต่อเที่ยว

 1. สำหรับรายการสินค้าพร้อมขาย ปริมาณการจัดส่งต่อเที่ยวสูงสุดไม่เกินขนาดบรรทุกของรถหกล้อ และน้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 6000 กิโลกรัม หรือตามสภาพภูมิประเทศในการขนส่ง
 2. สำหรับสินค้าขอใบเสนอราคา และพาสส่ง จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


Special Winter Offer ซื้ออิฐมวลเบาคิวคอน รับบัตรกำนัล สูงสุด 50,000 บาท

Special Winter Offer ซื้ออิฐมวลเบาคิวคอน รับบัตรกำนัล สูงสุด 50,000 บาท

ซื้ออิฐมวลเบาคิวคอน ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 1,000 บาท

Promotion Code: WINTER หรือโค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-30 พ.ย.61

 • ซื้ออิฐมวลเบาคิวคอน จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,000 บาท สูงสุด 50,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner

สั่งซื้อ

 • ซื้ออิฐมวลเบาคิวคอน จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,000 บาท สูงสุด 50,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อ 1 ท่าน หรือ 1 site งาน
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


การจัดส่งสินค้าและการขนถ่าย

 1. การจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่ส่งถึงหน้าบ้าน / หน้างาน เป็นบริเวณที่รถขนส่งสามารถเข้าได้โดยสะดวก
 2. ขนถ่าย ส่งมอบ และจัดเก็บสินค้าบริเวณที่จัดเก็บไม่เกินรัศมี 5 เมตร จากตัวรถขนส่ง
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว (ก่อนลงชื่อรับสินค้าควรร่วมทดสอบ ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งทุกครั้ง)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 1. รายการสั่งซื้อสำหรับสินค้าพร้อมขาย จะถูกจัดส่งภายใน 3 - 15 วันทำการ
 2. กรณีขอใบเสนอราคา จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 30 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 3. กรณีสินค้าพาสส่งจากโรงงานผลิต จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

น้ำหนักการจัดส่งต่อเที่ยว

 1. สำหรับรายการสินค้าพร้อมขาย ปริมาณการจัดส่งต่อเที่ยวสูงสุดไม่เกินขนาดบรรทุกของรถหกล้อ และน้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 6000 กิโลกรัม หรือตามสภาพภูมิประเทศในการขนส่ง
 2. สำหรับสินค้าขอใบเสนอราคา และพาสส่ง จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


Special Winter Offer ซื้อปูนสำเร็จรูปเสือมอร์ตาร์ รับบัตรกำนัล สูงสุด 50,000 บาท

Special Winter Offer ซื้อปูนสำเร็จรูปเสือมอร์ตาร์ รับบัตรกำนัล สูงสุด 50,000 บาท

ซื้อปูนสำเร็จรูปเสือมอร์ตาร์ ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 1,000 บาท

Promotion Code: WINTER หรือ โค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-30 พ.ย.61

 • ซื้อปูนสำเร็จรูปเสือมอร์ตาร์ จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,000 บาท สูงสุด 50,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner

สั่งซื้อ

 • ซื้อปูนสำเร็จรูปเสือมอร์ตาร์ จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,000 บาท สูงสุด 50,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อ 1 ท่าน หรือ 1 site งาน
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


การจัดส่งสินค้าและการขนถ่าย

 1. การจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่ส่งถึงหน้าบ้าน / หน้างาน เป็นบริเวณที่รถขนส่งสามารถเข้าได้โดยสะดวก
 2. ขนถ่าย ส่งมอบ และจัดเก็บสินค้าบริเวณที่จัดเก็บไม่เกินรัศมี 5 เมตร จากตัวรถขนส่ง
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว (ก่อนลงชื่อรับสินค้าควรร่วมทดสอบ ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งทุกครั้ง)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 1. รายการสั่งซื้อสำหรับสินค้าพร้อมขาย จะถูกจัดส่งภายใน 3 - 15 วันทำการ
 2. กรณีขอใบเสนอราคา จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 30 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 3. กรณีสินค้าพาสส่งจากโรงงานผลิต จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

น้ำหนักการจัดส่งต่อเที่ยว

 1. สำหรับรายการสินค้าพร้อมขาย ปริมาณการจัดส่งต่อเที่ยวสูงสุดไม่เกินขนาดบรรทุกของรถหกล้อ และน้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 6000 กิโลกรัม หรือตามสภาพภูมิประเทศในการขนส่ง
 2. สำหรับสินค้าขอใบเสนอราคา และพาสส่ง จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


Special Winter Offer ซื้อปูนเสือกาวซีเมนต์ รับบัตรกำนัล สูงสุด 50,000 บาท

Special Winter Offer ซื้อปูนเสือกาวซีเมนต์ รับบัตรกำนัล สูงสุด 50,000 บาท

ซื้อปูนเสือกาวซีเมนต์ ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 1,000 บาท

Promotion Code: WINTER หรือ โค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-30 พ.ย.61

 • ซื้อปูนเสือกาวซีเมนต์ จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,000 บาท สูงสุด 50,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner

สั่งซื้อ

 • ซื้อปูนเสือกาวซีเมนต์ จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,000 บาท สูงสุด 50,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้า ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อ 1 ท่าน หรือ 1 site งาน
 • พื้นที่ให้บริการจัดส่งสินค้าปูนกาวซีเมนต์ คือ จันทบุรี, ขอนแก่น, นนทบุรี, กทม., อยุธยา, เชียงใหม่, ลำพูน, นราธิวาส, นครศรีธรรมราช
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

Special Winter Offer ซื้อยิปซั่มบอร์ดตราช้าง รับบัตรกำนัล สูงสุด 50,000 บาท

Special Winter Offer ซื้อยิปซั่มบอร์ดตราช้าง รับบัตรกำนัล สูงสุด 50,000 บาท

ซื้อยิปซั่มบอร์ดตราช้าง ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 1,000 บาท

Promotion Code: WINTER หรือ โค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-30 พ.ย.61

 • ซื้อยิปซั่มบอร์ดตราช้าง จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,000 บาท สูงสุด 50,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner

สั่งซื้อ

 • ซื้อยิปซั่มบอร์ดตราช้าง จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,000 บาท สูงสุด 50,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อ 1 ท่าน หรือ 1 site งาน
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


การจัดส่งสินค้าและการขนถ่าย

 1. การจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่ส่งถึงหน้าบ้าน / หน้างาน เป็นบริเวณที่รถขนส่งสามารถเข้าได้โดยสะดวก
 2. ขนถ่าย ส่งมอบ และจัดเก็บสินค้าบริเวณที่จัดเก็บไม่เกินรัศมี 5 เมตร จากตัวรถขนส่ง
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว (ก่อนลงชื่อรับสินค้าควรร่วมทดสอบ ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งทุกครั้ง)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 1. รายการสั่งซื้อสำหรับสินค้าพร้อมขาย จะถูกจัดส่งภายใน 3 - 15 วันทำการ
 2. กรณีขอใบเสนอราคา จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 30 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 3. กรณีสินค้าพาสส่งจากโรงงานผลิต จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

น้ำหนักการจัดส่งต่อเที่ยว

 1. สำหรับรายการสินค้าพร้อมขาย ปริมาณการจัดส่งต่อเที่ยวสูงสุดไม่เกินขนาดบรรทุกของรถหกล้อ และน้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 6000 กิโลกรัม หรือตามสภาพภูมิประเทศในการขนส่ง
 2. สำหรับสินค้าขอใบเสนอราคา และพาสส่ง จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


Special Winter Offer ซื้อแผ่นโปร่งแสงเอสซีจี รับบัตรกำนัลสูงสุด 50,000 บาท

Special Winter Offer ซื้อแผ่นโปร่งแสงเอสซีจี รับบัตรกำนัลสูงสุด 50,000 บาท

ซื้อแผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 1,000 บาท

Promotion Code: WINTER หรือ โค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-30 พ.ย.61

 • ซื้อแผ่นโปร่งแสงเอสซีจี จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,000 บาท สูงสุด 50,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner

สั่งซื้อ

 • ซื้อแผ่นโปร่งแสงเอสซีจี จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,000 บาท สูงสุด 50,000 บาทต่อท่าน/ ไซต์งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้า ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อ 1 ท่าน หรือ 1 site งาน
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

ฉนวนกันความร้อนเอสซีจี พร้อมบริการติดตั้ง รับบัตรเซ็นทรัล สูงสุด 15,000 บาท

ฉนวนกันความร้อนเอสซีจี พร้อมบริการติดตั้ง รับบัตรเซ็นทรัล สูงสุด 15,000 บาท

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-30 พ.ย.61

ซื้อฉนวนกันความร้อนเอสซีจี พร้อมบริการติดตั้ง

มูลค่า 10,000 บาทขึ้นไป รับ Central Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท

มูลค่า 50,000 บาทขึ้นไป รับ Central Gift Voucher มูลค่า 15,000 บาท

 • โปรโมชั่นโค้ด : SFG11

สั่งซื้อ

ซื้อฉนวนกันความร้อนเอสซีจี พร้อมบริการติดตั้ง

มูลค่า 10,000 บาทขึ้นไป รับ Central Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท

มูลค่า 50,000 บาทขึ้นไป รับ Central Gift Voucher มูลค่า 15,000 บาท

 • โปรโมชั่นโค้ด : SFG11

 • พื้นที่ให้บริการติดตั้ง

กรุงเทพและปริมณฑล

จังหวัดชัยนาท -> เนินขาม,มโนรมย์,เมืองชัยนาท,วัดสิงห์,สรรคบุรี,สรรพยา,หนอง

มะโมง,หันคา

จังหวัดกำแพงเพชร -> โกสัมพีนคร,ขาณุวรลักษบุรี,คลองขลุง,คลองลาน,ทราย

ทองวัฒนา,ไทรงาม,บึงสามัคคี,ปางศิลาทอง,พรานกระต่าย,เมืองกำแพงเพชร,ลาน

กระบือ

จัหวัดอุทัยธานี -> ทัพทัน,บ้านไร่,เมืองอุทัยธานี, ลานสัก, หนองฉาง, ห้วยคต,

สว่างอารมณ์,หนองขาหย่าง

จังหวัดนครสวรรค์ -> เก้าเลี้ยว,โกรกพระ,ชุมตาบง,ชุมแสง,ตากฟ้า,ตาคลี,

ท่าตะโก,บรรพตพิสัย,พยุหะคีรี,ไพศาลี,เมืองนครสวรรค์,แม่เปิน, แม่วงก์,

ลาดยาว,หนองบัว

จังหวัดนครราชสีมา -> แก้งสนามนาง,ขามทะเลสอ,ขามสะแกแสง,คง,ครบุรี,จักราช,

เฉลิมพระเกียรติ,ชุมพวง,โชคชัย,ด่านขุนทด,เทพารักษ์,โนนแดง,โนนไทย,โนนสูง,

บัวลาย,บัวใหญ่,บ้านเหลื่อม,ประทาย,ปักธงชัย,ปากช่อง,พระทองคำ,พิมาย,เมืองนครราชสีมา,เมืองยาง,

ลำทะเมนชัย,วังน้ำเขียว,สีคิ้ว,สีดา,สูงเนิน,เสิงสาง,หนองบุญมาก,ห้วยแถลง

จังหวัดสงขลา -> หาดใหญ่,นาหม่อม,บางกล่ำ,เมืองสงขลา,รัตภูมิ,สิงหนคร,สะเดา,ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสำนักขาม

จังหวัดสกลนคร -> เมืองสกลนคร

จังหวัดอุดรธานี -> เมืองอุดรธานี

จังหวัดภูเก็ต -> เมืองภูเก็ต,ถลาง,กะทู้

 • สินค้าฉนวนกันความร้อนพร้อมบริการติดตั้ง ให้บริการติดตั้งที่พื้นที่ขั้นต่ำตั้งแต่ 48 ตร.ม.ขึ้นไป (ซื้อขั้นต่ำ 20 ม้วน)
 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บ store.scg.com เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

ชำระค่าสำรวจหน้างานสินค้า Active Airflow System มูลค่า 1,000 บาท รับสิทธิ์!! รับส่วนลด 15%บัตรกำนัลเซ็นทรัล 10,000 บาท

ชำระค่าสำรวจหน้างานสินค้า Active Airflow System มูลค่า 1,000 บาท รับสิทธิ์!! รับส่วนลด 15%บัตรกำนัลเซ็นทรัล 10,000 บาท

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-30 พ.ย.61

เมื่อชำระค่าสำรวจหน้างาน มูลค่า 1,000 บาท ภายในวันที่ 30 พ.ย. 61

โปรโมชั่นโค้ด : AAF11

 • รับส่วนลด 15% โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 58,940 บาทต่อชุด (หลังหักส่วนลดแล้ว)
 • เมื่อชำระค่าสินค้าพร้อมติดตั้งครบถ้วน จะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 10,000 บาท

สั่งซื้อ

เมื่อชำระค่าสำรวจหน้างาน มูลค่า 1,000 บาท ภายในวันที่ 30 พ.ย. 61

โปรโมชั่นโค้ด : AAF11

 • รับส่วนลด 15% โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 58,940 บาทต่อชุด (หลังหักส่วนลดแล้ว)
 • เมื่อชำระค่าสินค้าพร้อมติดตั้งครบถ้วน จะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 10,000 บาท

 • ชำระค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท ภายใน วันนี้ – 30 พ.ย 2561 พร้อมระบุ Promotion Code : AAF11
 • ชำระค่าสินค้าและค่าบริการติดตั้งครบถ้วนภายในวันที่ 25 ธ.ค. 61 
 • ติดตั้งสินค้าภายในวันที่ 31 ม.ค. 62
 • ค่ามัดจำสินค้าสามารถนำมาหักเป็นส่วนลดระบบได้   
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสำรวจหน้างานกรณีไม่สามารถติดตั้งสินค้าได้  
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

กระบวนการขาย

1.      ลูกค้าชำระค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท 

2.      SCG จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจหน้างาน เพื่อดูตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ 

3.      SCG ถอดแบบและจัดทำใบเสนอราคา ให้ลูกค้าพิจารณา

4.      ลูกค้าชำระค่าสินค้า 100% ก่อนติดตั้ง (สามารถแบ่งจ่ายได้)

5.      สามารถนำค่าสำรวจหน้างานมาหัก เป็นส่วนลดได้ เมื่อติดตั้งสินค้า

6.      SCG เข้าติดตั้ง และส่งมอบระบบ

ข้อกำหนดการติดตั้ง

 • สามารถติดตั้งได้ทั่วประเทศ ยกเว้น จ.ปัตตานี, จ.ยะลา, จ.นราธิวาส
 • สามารถติดตั้งได้กับประเภท บ้านเดี่ยว (สร้างเอง,โครงการ) ,บ้านแฝด (โครงการที่หลังคา และผนังแยกจากกัน) 
 • สามารถติดตั้งได้กับบ้าน ที่มุงด้วยกระเบื้องหลังคา SCG ในรุ่นที่กำหนดไว้ ได้แก่
 • ประเภท Concrete หลังคาคอนกรีต SCG , Prestige, Neustile Modern ยกเว้นรุ่น Timber และ Oreintal
 • ประเภท Ceramic (Excella, Celica) สำหรับ Excella Grace และ Celieca สามารถติดตั้ง SRTV ได้ 
 • แต่จะไม่สามารถติด Solar ร่วมในระบบได้
 • ประเภท หลังคาเหล็ก SCG รุ่น Zilence Kool (SSR 760) ลอน SSR 760 เท่านั้น
 • ฝ้าภายในต้องเป็นฝ้าตรง, มีช่อง service ทำงานใต้ฝ้าได้, วัสดุไม่เป็นไม้
 • สามารถติดตั้งได้กับบ้าน ที่ก่อผนังด้วยอิฐมอญ,อิฐแดง,อิฐมวลเบา,พรีแคส
 • (ลูกค้าเป็นผู้เตรียมช่องสำหรับติดตั้ง Grille เอง ให้มีช่องระบาย)
 • ลูกค้าที่สนใจใช้บริการ สามารถส่งแบบสถาปัตย์กลับมา เพื่อพิจารณาว่าสามารถมารถติดตั้งได้หรือไม่ 
 • ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลให้ทราบ
 • กรณีที่สำรวจหน้างานแล้วพบว่าหลังคารั่ว จะแนะนำให้ดำเนินการซ่อมรั่วโดย SCG หรือ 
 • กรณีต้องการซ่อมรั่วเองจะต้องมีตรวจสอบโดยทาง SCG อีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

Cool Comfort Plus ติดตั้งวันนี้รับส่วนลด 15% + บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 15,000 บาท

Cool Comfort Plus ติดตั้งวันนี้รับส่วนลด 15% + บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 15,000 บาท

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-30 พ.ย.61

เมื่อชำระค่าสำรวจหน้างาน มูลค่า 1,000 บาท

โปรโมชั่นโค้ด : COOL11 รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

 • รับส่วนลด 15% โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 64,000 บาทต่อชุด (หลังหักส่วนลดแล้ว)
 • เมื่อชำระค่าสินค้าพร้อมติดตั้งครบถ้วน จะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 15,000 บาท   

สั่งซื้อ

เมื่อชำระค่าสำรวจหน้างาน มูลค่า 1,000 บาท

โปรโมชั่นโค้ด : COOL11 รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

 • รับส่วนลด 15% โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 64,000 บาทต่อชุด (หลังหักส่วนลดแล้ว)
 • เมื่อชำระค่าสินค้าพร้อมติดตั้งครบถ้วน จะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 15,000 บาท   

 • ชำระค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท ภายใน วันนี้ – 30 พ.ย. 2561 พร้อมระบุ Promotion Code : COOL11
 • ชำระค่าสินค้าและค่าบริการติดตั้งครบถ้วนภายในวันที่ 25 ธ.ค. 61 
 • ติดตั้งสินค้าภายในวันที่ 31 ม.ค. 62
 • ค่ามัดจำสินค้าสามารถนำมาหักเป็นส่วนลดระบบได้   
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสำรวจหน้างานกรณีไม่สามารถติดตั้งสินค้าได้  
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

กระบวนการขาย

1.      ลูกค้าชำระค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท 

2.      SCG จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจหน้างาน เพื่อดูตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ 

3.      SCG ถอดแบบและจัดทำใบเสนอราคา ให้ลูกค้าพิจารณา

4.      ลูกค้าชำระค่าสินค้า 100% ก่อนติดตั้ง (สามารถแบ่งจ่ายได้)

5.      สามารถนำค่าสำรวจหน้างานมาหัก เป็นส่วนลดได้ เมื่อติดตั้งสินค้า

6.      SCG เข้าติดตั้ง และส่งมอบระบบ

ข้อกำหนดการติดตั้ง

 • สามารถติดตั้งได้เฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
 • สามารถติดตั้งได้กับประเภท บ้านเดี่ยว (สร้างเอง,โครงการ) ,บ้านแฝด (โครงการที่หลังคา และผนังแยกจากกัน) 
 • สามารถติดตั้งได้กับบ้าน ที่มุงด้วยกระเบื้องหลังคา SCG ในรุ่นที่กำหนดไว้ ได้แก่
 • ประเภท Concrete หลังคาคอนกรีต SCG , Prestige, Neustile Modern ยกเว้นรุ่น Timber และ Oreintal
 • ประเภท Ceramic (Excella, Celica) สำหรับ Excella Grace และ Celieca สามารถติดตั้ง SRTV ได้ 
 • แต่จะไม่สามารถติด Solar ร่วมในระบบได้
 • ประเภท หลังคาเหล็ก SCG รุ่น Zilence Kool (SSR 760) ลอน SSR 760 เท่านั้น
 • ฝ้าภายในต้องเป็นฝ้าตรง, มีช่อง service ทำงานใต้ฝ้าได้, วัสดุไม่เป็นไม้
 • สามารถติดตั้งได้กับบ้าน ที่ก่อผนังด้วยอิฐมอญ,อิฐแดง,อิฐมวลเบา,พรีแคส
 • (ลูกค้าเป็นผู้เตรียมช่องสำหรับติดตั้ง Grille เอง ให้มีช่องระบาย)
 • ลูกค้าที่สนใจใช้บริการ สามารถส่งแบบสถาปัตย์กลับมา เพื่อพิจารณาว่าสามารถมารถติดตั้งได้หรือไม่ 
 • ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลให้ทราบ
 • กรณีที่สำรวจหน้างานแล้วพบว่าหลังคารั่ว จะแนะนำให้ดำเนินการซ่อมรั่วโดย SCG หรือ 
 • กรณีต้องการซ่อมรั่วเองจะต้องมีตรวจสอบโดยทาง SCG อีกครั้ง   Well AIR พร้อมบริการติดตั้ง ส่วนลดพิเศษ 15% และ รับบัตรเซ็นทรัล 2,000 บาท

Well AIR พร้อมบริการติดตั้ง ส่วนลดพิเศษ 15% และ รับบัตรเซ็นทรัล 2,000 บาท

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-30 พ.ย.61

ส่วนลดพิเศษ 15% + รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 2,000 บาท

โปรโมชั่นโค้ด : WELLAIR11

สั่งซื้อ

ส่วนลดพิเศษ 15% + รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 2,000 บาท

โปรโมชั่นโค้ด : WELLAIR11

 • สามารถติดตั้งได้เฉพาะพื้นที่ กรุงเทพ และปริมณฑล
 • ติดตั้งได้เฉพาะบ้านเดี่ยวและทาวส์เฮ้าเท่านั้น คอนโดไม่สามารถติดตั้งได้
 • รับประกันสินค้า 1 ปี หลังจากติดตั้ง
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับลูกค้าหลังจากจบโปรแกรมแล้ว 30 วัน
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บ SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

Well AIR ระบบตรวจวัดและควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้อง (ไม่รวมติดตั้ง)

Well AIR ระบบตรวจวัดและควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้อง (ไม่รวมติดตั้ง)

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-30 พ.ย.61

Well AIR ราคาพิเศษ + รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 1,000 บาท 

โปรโมชั่นโค้ด : AIR11

สั่งซื้อ

Well AIR ราคาพิเศษ + รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 1,000 บาท 

โปรโมชั่นโค้ด : AIR11

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันนี้ -30 พฤศจิกายน เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

ซื้อกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ หรือ รุ่นพรีม่า 50,000 บาทขึ้นไป รับบัตร Tesco Lotus 5,000 บาท

ซื้อกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ หรือ รุ่นพรีม่า 50,000 บาทขึ้นไป รับบัตร Tesco Lotus 5,000 บาท

Promotion Code: ROMAN11 หรือ โค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-30 พ.ย.61

 • ซื้อกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ หรือ รุ่นพรีม่า จาก SCG ONLINE STORE 50,000 บาทขึ้นไป รับบัตร Lotus มูลค่า 5,000 บาท
 • โปรโมชั่นโค้ด : ROMAN11 หรือ โค้ดจาก Partner

สั่งซื้อ

 • ซื้อกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ หรือ รุ่นพรีม่า จาก SCG ONLINE STORE 50,000 บาทขึ้นไป รับบัตร Lotus มูลค่า 5,000 บาท
 • โปรโมชั่นโค้ด : ROMAN11 หรือ โค้ดจาก Partner

เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น 

• คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าหรือสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  

• บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม 

• สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บstore.scg.com เท่านั้น  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

การจัดส่งสินค้าและการขนถ่าย

 1. การจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่ส่งถึงหน้าบ้าน / หน้างาน เป็นบริเวณที่รถขนส่งสามารถเข้าได้โดยสะดวก
 2. ขนถ่าย ส่งมอบ และจัดเก็บสินค้าบริเวณที่จัดเก็บไม่เกินรัศมี 5 เมตร จากตัวรถขนส่ง
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว (ก่อนลงชื่อรับสินค้าควรร่วมทดสอบ ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งทุกครั้ง)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 1. รายการสั่งซื้อสำหรับสินค้าพร้อมขาย จะถูกจัดส่งภายใน 3 - 15 วันทำการ
 2. กรณีขอใบเสนอราคา จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 30 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 3. กรณีสินค้าพาสส่งจากโรงงานผลิต จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

น้ำหนักการจัดส่งต่อเที่ยว

 1. สำหรับรายการสินค้าพร้อมขาย ปริมาณการจัดส่งต่อเที่ยวสูงสุดไม่เกินขนาดบรรทุกของรถหกล้อ และน้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 6000 กิโลกรัม หรือตามสภาพภูมิประเทศในการขนส่ง
 2. สำหรับสินค้าขอใบเสนอราคา และพาสส่ง จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


Special Winter Offer ซื้อกระเบื้องหลังคา Excella รับบัตร Lotus 15,000 บาท*

Special Winter Offer ซื้อกระเบื้องหลังคา Excella รับบัตร Lotus 15,000 บาท*

ยอดซื้อกระเบื้อง Excella มูลค่า 100,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 15,000 บาท

Promotion Code: EX11 หรือ โค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-30 พ.ย.61

 • ซื้อกระเบื้องหลังคาเซรามิก EXCELLA จาก SCG ONLINE STORE 100,000 บาทขึ้นไป รับบัตร Lotus มูลค่า 15,000 บาท
 • โปรโมชั่นโค้ด : EX11 หรือ โค้ดจาก Partner

สั่งซื้อ

 • ซื้อกระเบื้องหลังคาเซรามิก EXCELLA จาก SCG ONLINE STORE 100,000 บาทขึ้นไป รับบัตร Lotus มูลค่า 15,000 บาท
 • โปรโมชั่นโค้ด : EX11 หรือ โค้ดจาก Partner

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 100,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัล Lotus 15,000 บาท
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


การจัดส่งสินค้าและการขนถ่าย

 1. การจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่ส่งถึงหน้าบ้าน / หน้างาน เป็นบริเวณที่รถขนส่งสามารถเข้าได้โดยสะดวก
 2. ขนถ่าย ส่งมอบ และจัดเก็บสินค้าบริเวณที่จัดเก็บไม่เกินรัศมี 5 เมตร จากตัวรถขนส่ง
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว (ก่อนลงชื่อรับสินค้าควรร่วมทดสอบ ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งทุกครั้ง)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 1. รายการสั่งซื้อสำหรับสินค้าพร้อมขาย จะถูกจัดส่งภายใน 3 - 15 วันทำการ
 2. กรณีขอใบเสนอราคา จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 30 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 3. กรณีสินค้าพาสส่งจากโรงงานผลิต จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

น้ำหนักการจัดส่งต่อเที่ยว

 1. สำหรับรายการสินค้าพร้อมขาย ปริมาณการจัดส่งต่อเที่ยวสูงสุดไม่เกินขนาดบรรทุกของรถหกล้อ และน้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 6000 กิโลกรัม หรือตามสภาพภูมิประเทศในการขนส่ง
 2. สำหรับสินค้าขอใบเสนอราคา และพาสส่ง จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


Special Winter Offer ซื้อกระเบื้องหลังคา รุ่นไอยร่า รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 15,000 บาท*

Special Winter Offer ซื้อกระเบื้องหลังคา รุ่นไอยร่า รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 15,000 บาท*

ยอดซื้อกระเบื้องหลังคาไอยร่า มูลค่า 100,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 15,000 บาท

Promotion Code: WINTER หรือ โค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-30 พ.ย.61

 • ซื้อกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ไอยร่า จาก SCG ONLINE STORE 100,000 บาทขึ้นไป รับบัตร Lotus มูลค่า 15,000 บาท
 • โปรโมชั่นโค้ด : EX11 หรือ โค้ดจาก Partner

สั่งซื้อ

 • ซื้อกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ไอยร่า จาก SCG ONLINE STORE 100,000 บาทขึ้นไป รับบัตร Lotus มูลค่า 15,000 บาท
 • โปรโมชั่นโค้ด : EX11 หรือ โค้ดจาก Partner

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 100,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัล Lotus 15,000 บาท
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


การจัดส่งสินค้าและการขนถ่าย

 1. การจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่ส่งถึงหน้าบ้าน / หน้างาน เป็นบริเวณที่รถขนส่งสามารถเข้าได้โดยสะดวก
 2. ขนถ่าย ส่งมอบ และจัดเก็บสินค้าบริเวณที่จัดเก็บไม่เกินรัศมี 5 เมตร จากตัวรถขนส่ง
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว (ก่อนลงชื่อรับสินค้าควรร่วมทดสอบ ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งทุกครั้ง)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 1. รายการสั่งซื้อสำหรับสินค้าพร้อมขาย จะถูกจัดส่งภายใน 3 - 15 วันทำการ
 2. กรณีขอใบเสนอราคา จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 30 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 3. กรณีสินค้าพาสส่งจากโรงงานผลิต จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

น้ำหนักการจัดส่งต่อเที่ยว

 1. สำหรับรายการสินค้าพร้อมขาย ปริมาณการจัดส่งต่อเที่ยวสูงสุดไม่เกินขนาดบรรทุกของรถหกล้อ และน้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 6000 กิโลกรัม หรือตามสภาพภูมิประเทศในการขนส่ง
 2. สำหรับสินค้าขอใบเสนอราคา และพาสส่ง จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


ซื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีต รุ่นซีแพค, นิวสไตล์, เพรสทีจ 50,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัล Lotus 5,000 บาท

ซื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีต รุ่นซีแพค, นิวสไตล์, เพรสทีจ 50,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัล Lotus 5,000 บาท

Promotion Code: ROMAN11 หรือ โค้ดจาก PARTNER

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-30 พ.ย.61

 • ซื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีต รุ่นซีแพค, รุ่นนิวสไตล์, รุ่นเพรสทีจ จาก SCG ONLINE STORE 50,000 บาทขึ้นไป รับบัตร Lotus มูลค่า 5,000 บาท
 • โปรโมชั่นโค้ด : ROMAN11 หรือ โค้ดจาก Partner

สั่งซื้อ

 • ซื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีต รุ่นซีแพค, รุ่นนิวสไตล์, รุ่นเพรสทีจ จาก SCG ONLINE STORE 50,000 บาทขึ้นไป รับบัตร Lotus มูลค่า 5,000 บาท
 • โปรโมชั่นโค้ด : ROMAN11 หรือ โค้ดจาก Partner

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 50,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัล Lotus 5,000 บาท
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


การจัดส่งสินค้าและการขนถ่าย

 1. การจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่ส่งถึงหน้าบ้าน / หน้างาน เป็นบริเวณที่รถขนส่งสามารถเข้าได้โดยสะดวก
 2. ขนถ่าย ส่งมอบ และจัดเก็บสินค้าบริเวณที่จัดเก็บไม่เกินรัศมี 5 เมตร จากตัวรถขนส่ง
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว (ก่อนลงชื่อรับสินค้าควรร่วมทดสอบ ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งทุกครั้ง)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 1. รายการสั่งซื้อสำหรับสินค้าพร้อมขาย จะถูกจัดส่งภายใน 3 - 15 วันทำการ
 2. กรณีขอใบเสนอราคา จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 30 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 3. กรณีสินค้าพาสส่งจากโรงงานผลิต จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

น้ำหนักการจัดส่งต่อเที่ยว

 1. สำหรับรายการสินค้าพร้อมขาย ปริมาณการจัดส่งต่อเที่ยวสูงสุดไม่เกินขนาดบรรทุกของรถหกล้อ และน้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 6000 กิโลกรัม หรือตามสภาพภูมิประเทศในการขนส่ง
 2. สำหรับสินค้าขอใบเสนอราคา และพาสส่ง จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน


ผ้าใบคอนกรีต ซื้อ 2 แถม 1

ผ้าใบคอนกรีต ซื้อ 2 แถม 1

ซื้อทุก 2 ม้วน แถมฟรี 1 ม้วน พร้อมหมุดยึดผ้าใบ

Promotion Code: 2GET1

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้ - 4 พ.ย. 61

วิธีการสั่งซื้อ 2 แถม 1

 1. กดสั่งซื้อเพียง 2 ม้วน
 2. กรอกโค้ด: 2GET1 ในช่องโปรโมชั่นโค้ด
 3. ชำระเงินเพียง 2 ม้วน
 4. รอรับสินค้า พร้อมม้วนของแถม

* แถมฟรีหมุดยึดผ้าใบ 5 ตัว ต่อผ้าใบ 1 ม้วน รวมถึงม้วนแถมก็ได้รับหมุดยึดฟรี

* กรณีซื้อ 4, 6, 8 ม้วน จะได้รับม้วนของแถมเพิ่มตามจำนวน เช่น ซื้อ 4 ม้วนจะได้แถมผ้าใบคอนกรีต 2 ม้วน

* ระยะเวลา: วันนี้ - 15 ธ.ค. 61 หรือจนกว่าของจะหมด

สั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ 2 แถม 1

 1. กดสั่งซื้อเพียง 2 ม้วน
 2. กรอกโค้ด: 2GET1 ในช่องโปรโมชั่นโค้ด
 3. ชำระเงินเพียง 2 ม้วน
 4. รอรับสินค้า พร้อมม้วนของแถม

* แถมฟรีหมุดยึดผ้าใบ 5 ตัว ต่อผ้าใบ 1 ม้วน รวมถึงม้วนแถมก็ได้รับหมุดยึดฟรี

* กรณีซื้อ 4, 6, 8 ม้วน จะได้รับม้วนของแถมเพิ่มตามจำนวน เช่น ซื้อ 4 ม้วนจะได้แถมผ้าใบคอนกรีต 2 ม้วน

* ระยะเวลา: วันนี้ - 15 ธ.ค. 61 หรือจนกว่าของจะหมด

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันนี้ - 15 ธ.ค. 61 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

โปรพิเศษ! ซื้อ Mi Band 3 หรือเครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ รับฟรี บัตรกำนัลเซ็นทรัล 400 บาท

โปรพิเศษ! ซื้อ Mi Band 3 หรือเครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ รับฟรี บัตรกำนัลเซ็นทรัล 400 บาท

ทุก 1 ชิ้น รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 400 บาท

Promotion Code: ไม่จำเป็นต้องกรอกโค้ด

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้ - 30 พ.ย. 61

สั่งซื้อ

 • เฉพาะลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันนี้ - 30 พ.ย. 61 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สินค้าที่ร่วมรายการ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นบนหน้าเว็บไซต์
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าเพื่อบ้าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

สินค้าเพื่อบ้าน ยอดซื้อครบ 2,000 บาทรับบัตรกำนัลฯ 400 บาท

สินค้าเพื่อบ้าน ยอดซื้อครบ 2,000 บาทรับบัตรกำนัลฯ 400 บาท

ยอดซื้อครบ 2,000 ขึ้นไป รับบัตรเซ็นทรัล 400 บาท

Promotion Code: WW11

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้ - 30 พ.ย. 61

สั่งซื้อ

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก โปรโชั่นโค้ด ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันนี้ - 30 พ.ย. 61 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าเพื่อบ้าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

ถังเก็บน้ำ DOS ราคาพิเศษ พร้อมรับบัตรกำนัลเซ็นทรัลอีก 400 บาท

ถังเก็บน้ำ DOS ราคาพิเศษ พร้อมรับบัตรกำนัลเซ็นทรัลอีก 400 บาท

ซื้อครบ 2,000 บาทขึ้นไป รับบัตรเซ็นทรัล 400 บาท

Promotion Code: WW11

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้ - 30 พ.ย. 61

สั่งซื้อ

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก โปรโชั่นโค้ด ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันนี้ - 30 พ.ย. 61 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

ฝักบัว COTTO ราคาพิเศษ พร้อมรับบัตรกำนัลเซ็นทรัล

ฝักบัว COTTO ราคาพิเศษ พร้อมรับบัตรกำนัลเซ็นทรัล

ซื้อสินค้าห้องน้ำ COTTO ครบ 2,000 ขึ้นไป รับบัตรเซ็นทรัล 400 บาท

Promotion Code: WW11

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้ - 30 พ.ย. 61

สั่งซื้อ

 • เฉพาะลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันนี้ - 30 พ.ย. 61 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าเพื่อบ้าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

ผลิตภัณฑ์ตราจระเข้ ครบ 2,000 บาท รับบัตรเซ็นทรัล 400 บาท

ผลิตภัณฑ์ตราจระเข้ ครบ 2,000 บาท รับบัตรเซ็นทรัล 400 บาท

ซื้อสินค้าจระเข้ครบ 2,000 บาทขึ้นไป รับบัตรเซ็นทรัล 400 บาท

Promotion Code: WW11

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้ - 30 พ.ย. 61

สั่งซื้อ

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก โปรโมชั่นโค้ด ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันนี้ - 30 พ.ย. 61 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

โต๊ะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ DIY SET

โต๊ะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ DIY SET

ซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป รับบัตรเซ็นทรัล 400 บาท

Promotion Code: WW11

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้ - 30 พ.ย. 61

สั่งซื้อ

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก โปรโมชั่นโค้ด ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันนี้ - 30 พ.ย. 61 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

ส่วนลดพิเศษรางน้ำฝนไวนิล SCG พร้อมบริการติดตั้ง พร้อมรับบัตรเซ็นทรัล

ส่วนลดพิเศษรางน้ำฝนไวนิล SCG พร้อมบริการติดตั้ง พร้อมรับบัตรเซ็นทรัล

ชำระค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 200 บาท และส่วนลดค่าสินค้าและบริการ 2,000 บาท

Promotion Code: VC200

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้ - 30 พ.ย. 61

 • เมื่อชำระค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 200 บาท
 • เมื่อยอดซื้อรางน้ำฝนไวนิล เอสซีจี พร้อมบริการติดตั้งมูลค่า 10,000 ขึ้นไปรับส่วนลด 2,000 บาท

สั่งซื้อ

 • เมื่อชำระค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 200 บาท
 • เมื่อยอดซื้อรางน้ำฝนไวนิล เอสซีจี พร้อมบริการติดตั้งมูลค่า 10,000 ขึ้นไปรับส่วนลด 2,000 บาท

 • ชำระค่าสำรวจหน้างาน ภายในวันที่ 30 พ.ย. 61
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 61
 • สามารถติดตั้งสินค้าได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 62
 • สงวนสิทธิ์ส่วนลด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน หรือ 1 ไซต์งาน
 • ส่วนลด 2,000 บาท สำหรับพื้นที่ติดตั้งขั้นต่ำ 15 เมตรแรกเท่านั้น (ไม่ใช่ส่วนลดต่อเมตร) 
 • ราคาข้างต้นเป็นราคารางน้ำฝน, ท่อน้ำลงและอุปกรณ์ตามมาตรฐาน คิดความยาวต่อเมตร ไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์เสริมอื่นๆ 
 • ราคานี้ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น นั่งร้าน หรือการรื้อถอนรางน้ำฝนเดิม
 • ในกรณีที่สั่งซื้อเฉพาะสินค้า จะมีค่าขนส่ง 1,200 บาท/เที่ยว (ในเขตกทม.และปริมณฑล)
 • ในกรณีที่สั่งซื้อสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง จะมีค่าบริการสำรวจหน้างาน 1,000 บาท (นำมาหักเป็นส่วนลดคืนได้ในค่าติดตั้ง)
 • พื้นที่ให้บริการติดตั้งเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ให้บริการติดตั้งกับบ้านความสูงไม่เกิน 2 ชั้น (หากความสูงเกิน 2 ชั้น ลูกค้าต้องผู้จัดหานั่งร้านเตรียมไว้ให้)
 • ให้บริการติดตั้ง ความยาวขั้นต่ำ 15 เมตรขึ้นไป (หากติดตั้งไม่ถึง 15 เมตร คิดค่าแรงติดตั้งเหมา)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลังคาโรงรถและกันสาด ส่วนลดสูงสุด 4,000 บาท พร้อมรับบัตรกำนัลเซ็นทรัล

หลังคาโรงรถและกันสาด ส่วนลดสูงสุด 4,000 บาท พร้อมรับบัตรกำนัลเซ็นทรัล

ชำระค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 200 บาท และสิทธิ์ส่วนลดค่าสินค้าและบริการตามยอดซื้อ

Promotion Code: VC200

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้ - 30 พ.ย. 61

 • เมื่อชำระค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 200 บาท
 • เมื่อยอดซื้อหลังคาโรงรถและกันสาด พร้อมบริการติดตั้ง

มูลค่า 39,000 ขึ้นไปรับส่วนลด 2,000 บาท

มูลค่า 49,000 ขึ้นไปรับส่วนลด 3,000 บาท

มูลค่า 90,000 ขึ้นไปรับส่วนลด 4,000 บาท

สั่งซื้อ

 • เมื่อชำระค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 200 บาท
 • เมื่อยอดซื้อหลังคาโรงรถและกันสาด พร้อมบริการติดตั้ง

มูลค่า 39,000 ขึ้นไปรับส่วนลด 2,000 บาท

มูลค่า 49,000 ขึ้นไปรับส่วนลด 3,000 บาท

มูลค่า 90,000 ขึ้นไปรับส่วนลด 4,000 บาท

 • ชำระค่าสำรวจหน้างาน ภายในวันที่ 30 พ.ย. 61
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 61
 • สามารถติดตั้งสินค้าได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 62
 • สงวนสิทธิ์ส่วนลด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่านหรือ 1 ไซต์งาน
 • ส่วนลด สำหรับพื้นที่ขั้นต่ำ 15 ตร.ม.แรกเท่านั้น (ไม่ใช่ส่วนลดต่อตร.ม.)
 • ค่าบริการสำรวจหน้างาน สามารถนำมาหักเป็นส่วนลดในค่าสินค้าและบริการได้
 • พื้นที่ให้บริการเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ราคาเหมาสำหรับพื้นที่ขั้นต่ำ 15 ตร.ม. พื้นที่ที่เกินจากนี้บริษัทฯคิดราคาเป็นราคาต่อตร.ม. ตามราคาแต่ละโมเดล
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือคืนสินค้า

พิเศษ!! สำหรับลูกค้า SCG ONLINE STORE เมื่อซื้อสินค้าผ่าน BIG C shopping Online รับส่วนลด 100 บาท*

พิเศษ!! สำหรับลูกค้า SCG ONLINE STORE เมื่อซื้อสินค้าผ่าน BIG C shopping Online รับส่วนลด 100 บาท*

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-31 ธ.ค.61

 • สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.bigc.co.th หรือ ลงทะเบียนใหม่ เพื่อรับสิทธิประโยชน์
 • ลูกค้าซื้อสินค้าผ่าน Big C Shopping Online ระหว่าง วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2561
 • ซื้อสินค้าตั้งแต่ 999 บาทขึ้นไป(หลังหักส่วนลด) รับส่วนลด มูลค่า 100 บาท กรอกรหัสส่วนลด : SCGO100 ในขั้นตอนการสั่งซื้อ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

สั่งซื้อ

 • สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.bigc.co.th หรือ ลงทะเบียนใหม่ เพื่อรับสิทธิประโยชน์
 • ลูกค้าซื้อสินค้าผ่าน Big C Shopping Online ระหว่าง วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2561
 • ซื้อสินค้าตั้งแต่ 999 บาทขึ้นไป(หลังหักส่วนลด) รับส่วนลด มูลค่า 100 บาท กรอกรหัสส่วนลด : SCGO100 ในขั้นตอนการสั่งซื้อ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 • ยกเว้นสินค้าประเภท เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรเติมเงิน, บัตรกำนัลเงินสด, กระเช้าของขวัญ, เครื่องดื่มเกลือแร่-ชูกำลัง, จักรยานยนต์, กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม (แพ็ค 30 กระป๋อง), นมผงสำหรับเด็กและทารกสูตร 1, 2 และ 5(สูตรพิเศษ), น้ำตาล และสารให้ความหวาน, เฮลซ์บลูบอย, น้ำหวานเข้มข้น, ไวตามิลค์ ทูโก 300 มิลิลิตร แพ็ค 24, ไวตามิลค์ นมถั่วเหลือง ยูเอสที พลัส 250 มิลิลิตร แพ็ค 36,นมถั่วเหลืองแลคตาซอย, น้ำมันปาล์ม, น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำดื่มบริสุทธิ์, ทิพรส น้ำปลา ขวดเพ็ท 700 มิลลิลิตร, อายิโนะโมะโต๊ะ ผงชูรสแท้ 1 กิโลกรัม, อายิโนะโมโต๊ะ ขนาด 85 กรัม แพ็ค 20, รสดี ผงปรุงรส รสหมู 850 กรัม, รสดี ผงปรุงรส รสหมู ขนาด 75 กรัม แพ็ค 10, นมยูเอชที โฟร์โมสต์ รสจืด 225 มิลลิตร แพ็ค 6 และโซดาตราสิงห์ 325 มิลลิลิตร แพ็ค 24 ไม่ร่วมรายการ
 • จำกัดการใช้รหัสส่วนลด 1 สิทธิ์(ครั้ง) / เว็บไซต์ / ใบสั่งซื้อ / โปรโมชั่น / ลูกค้า / ที่อยู่
 • ส่วนลดดังกล่าว สามารถใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อผ่าน www.bigc.co.th หรือ www.bigc.co.th/fresh ได้
 • การคำนวณมูลค่าการซื้อสินค้าสำหรับการใช้ส่วนลด จะแยกตามเว็บไซด์ที่ทำการสั่งซื้อ (www.bigc.co.th หรือ www.bigc.co.th/fresh) โดยส่วนลดที่ใช้จะไม่สามารถคำนวณยอดการซื้อจากทั้ง 2 เว็บไซด์พร้อมกันได้ในทุกกรณี
 • รายการส่งเสริมการขายส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองท้ายใบเสร็จ หรือคูปองส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ในทุกกรณี
 • ส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าบริการจัดส่งสินค้าได้
 • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไข ต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • กรณีลูกค้ายกเลิกใบสั่งซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ ในการใช้ส่วนลดดังกล่าว
 • กรณีลูกค้าขอคืนเงิน(Refund) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลด ในทุกกรณี
 • กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลด ในทุกกรณี
 • กรณีเกิดข้อพิพาท หรือตรวจสอบพบการทุจริต การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทุกกรณี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-308-4666 (9.00 - 22.00 น.)


เงื่อนไขการรับสินค้าและจัดส่งสินค้า

 • ขั้นตอนการรับสินค้า ผู้รับสินค้าต้องแสดงบัตรประชาชนพร้อมกับใบสั่งซื้อ โดยชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้าในใบสั่งซื้อ และ บัตรประชาชนของผู้มารับ ต้องมีข้อมูลที่ตรงกันเท่านั้น จึงจะสามารถรับสินค้าได้
 • กรณีเลือกรับสินค้าที่สาขา เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษของลูกค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสินค้าแทนบุคคลอื่น ในทุกกรณี : คลิก รายละเอียดการรับสินค้าที่สาขาบิ๊กซี
 • กรณีซื้อสินค้าบิ๊กซี ผ่าน www.bigc.co.th บริการจัดส่งสินค้าฟรี เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไป และอยู่ในพื้นที่ให้บริการที่ทางบิ๊กซีกำหนด เท่านั้น : คลิก รายละเอียดบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน
 • กรณีซื้อสินค้าและอาหารสดบิ๊กซี ผ่าน www.bigc.co.th/fresh ลูกค้าจะได้รับบริการจัดส่งด่วน โดยคิดค่าบริการจัดส่ง 59 บาท / ใบสั่งซื้อ (ให้บริการเฉพาะพื้นที่ให้บริการเท่านั้น)
 • พื้นที่ให้บริการจัดส่งด่วน : ปทุมวัน / คลองเตย / บางรัก / พระโขนง / ยานนาวา / วัฒนา / สาทร / จตุจักร / ดินแดง / ดุสิต / บางกะปิ / พญาไท / มีนบุรี / ราชเทวี / ลาดพร้าว / วังทองหลาง / หัวยขวาง / บางนา / ประเวศ / ลาดกระบัง / สวนหลวง / บางพลี / อำเภอเมืองสมุทรปราการ
 • กรณีซื้อสินค้าและอาหารสดบิ๊กซี ผ่าน www.bigc.co.th/fresh พร้อมเพิ่มบริการพิเศษ(ทอด, นึ่ง, ย่าง) ระยะเวลาในการจัดส่งจะเพิ่มขึ้นจากเวลาปกติ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทุกกรณี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช้อปออนไลน์ผ่าน SCG ONLINE STORE ง่าย คืนตั้งแต่บาทแรก

ช้อปออนไลน์ผ่าน SCG ONLINE STORE ง่าย คืนตั้งแต่บาทแรก

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้ - 30 พ.ย. 61

พิเศษที่ 1 รับบัตรกำนัลสูงสุด 50,000 บาท เมื่อช้อปสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการใน store.scg.com ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตรเซ็นทรัล 1,000 บาท เพียงกรอกโค้ด : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner

บัตรกำนัลสูงสุด 50,000 บาทต่อท่าน

พิเศษที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6%***

พิเศษที่ 3 แลกรับเครดิตเงินคืน 10%***

สั่งซื้อ

พิเศษที่ 1 รับบัตรกำนัลสูงสุด 50,000 บาท เมื่อช้อปสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการใน store.scg.com ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตรเซ็นทรัล 1,000 บาท เพียงกรอกโค้ด : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner

บัตรกำนัลสูงสุด 50,000 บาทต่อท่าน

พิเศษที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6%***

พิเศษที่ 3 แลกรับเครดิตเงินคืน 10%***

กรอก Code : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner ลงในช่อง Promotion code ก่อนชำระเงินภายในวันที่ 30 พ.ย. 61 เมื่อซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการ จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตรเซ็นทรัล มูลค่า 1,000 บาท

สินค้าวัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการ ได้แก่ ปูนสำเร็จรูปเสือมอร์ตาร์, ปูนเสือกาวซีเมนต์, อิฐมวลเบา Q-CON, แผ่นยิปซั่ม, ฝ้าสมาร์ทบอร์ด,

Loft Wall, ผ้าใบคอนกรีตเอสซีจี, ฉนวนกันความร้อน, แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี, ZOUNDBLOCK, ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

สินค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ปูนช้างแดง, ปูนช้างไฮบริด, ปูนเสือ, ปูนเสือพลัส, ปูนเสือซูเปอร์, คอนกรีตผสมเสร็จ, เหล็ก, กระเบื้องหลังคาและ

อุปกรณ์


เงื่อนไขการซื้อของที่ store.scg.com

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้า ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตเซ็นทรับ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อ 1 ท่าน
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขของธนาคารกรุงศรี

**เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :

• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการระหว่าง 1 ส.ค. - 30 พ.ย. 61 เท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต กรุงศรี อีเพย์เท่านั้น • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เฉพาะเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือนรายการส่งเสริมการขาย (1 ส.ค. - 30 พ.ย. 61) โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณจากช้อปปิ้งออนไลน์ที่ร่วมรายการต่อเซลล์สลิป เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1 – 1,499 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1% (สูงสุด 15 บาท) หรือ ยอดใช้จ่ายครบทุก 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3% (45 บาท) หรือ ยอดใช้จ่ายครบ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์ รับเครดิตเงินคืน 6% (600 บาท) • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 

***เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อเป็นเครดิตเงินคืน :

• สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เพียงพอต่อการแลก เท่านั้น • ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปรับเครดิตเงินคืน 10% และแลกคะแนนสะสมภายในเดือนที่ทำรายการ สามารถแลกคะแนนสะสมได้ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป (จุดทศนิยมไม่นำมาหักคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน) • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 10,000 คะแนน (1,000 บาท) ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายและแลกคะแนนผ่านโทรศัพท์มือถือสำเร็จเท่านั้น • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในระบบเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ 0 2646 3555 และสามารถทำรายการได้ทันที • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี

เงื่อนไขรวม

• รายการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต Krungsri Smart Plan ไม่ร่วมรายการ • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด · สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้ • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ


ช้อปเพื่อบ้าน รับสุข 2 เท่า กับบัตร KTC

ช้อปเพื่อบ้าน รับสุข 2 เท่า กับบัตร KTC

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้-30 พ.ย.61

ช้อปเพื่อบ้าน รับสุข 2 เท่า กับบัตร KTC

ต่อที่ 1 ช้อปสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการ ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตรกำนัลโลตัส 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อท่าน

กรอกโค้ด : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner

เริ่มวันนี้-30 พ.ย.61

ต่อที่ 2 เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลดต่อเซลส์สลิป

ครบทุก 10,000 บาท

พิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์ รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม X2

เมื่อมียอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลดต่อเซลส์สลิป ครบทุก 10,000 บาท

รับเครดิตเงินคืนเป็น 200 บาท

เริ่มวันนี้-30 พ.ย.61

SMS ลงทะเบียนส่งมาที่ 0613845000 พิมพ์ FUR วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

*ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดงาน

สั่งซื้อ

ช้อปเพื่อบ้าน รับสุข 2 เท่า กับบัตร KTC

ต่อที่ 1 ช้อปสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการ ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตรกำนัลโลตัส 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อท่าน

กรอกโค้ด : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner

เริ่มวันนี้-30 พ.ย.61

ต่อที่ 2 เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลดต่อเซลส์สลิป

ครบทุก 10,000 บาท

พิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์ รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม X2

เมื่อมียอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลดต่อเซลส์สลิป ครบทุก 10,000 บาท

รับเครดิตเงินคืนเป็น 200 บาท

เริ่มวันนี้-30 พ.ย.61

SMS ลงทะเบียนส่งมาที่ 0613845000 พิมพ์ FUR วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

*ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดงาน

เงื่อนไขโปรโมชั่นต่อที่ 1

 • เมื่อซื้อสินค้าที่วัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการ จาก SCG ONLINE STORE ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตร Lotus มูลค่า 1,000 บาท สูงสุด 50,000 บาทต่อท่าน หรือ 1 site งาน
 • โปรโมชั่นโค้ด : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner ลงในช่องโปรโมชั่นโค้ด
 • สินค้าวัสดุก่อสร้างที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ ปูนเสือ, ปูน super, ปูนเสือพลัส, ปูนช้างแดง, ปูนช้างไฮบริด, เหล็ก, คอนกรีตผสมเสร็จ, หลังคาเอสซีจีและอุปกรณ์
 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น 
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้าหรือสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม 
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บstore.scg.com เท่านั้น  
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การจัดส่งสินค้าและการขนถ่าย

 1. การจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่ส่งถึงหน้าบ้าน / หน้างาน เป็นบริเวณที่รถขนส่งสามารถเข้าได้โดยสะดวก
 2. ขนถ่าย ส่งมอบ และจัดเก็บสินค้าบริเวณที่จัดเก็บไม่เกินรัศมี 5 เมตร จากตัวรถขนส่ง
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว (ก่อนลงชื่อรับสินค้าควรร่วมทดสอบ ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งทุกครั้ง)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 1. รายการสั่งซื้อสำหรับสินค้าพร้อมขาย จะถูกจัดส่งภายใน 3 - 15 วันทำการ
 2. กรณีขอใบเสนอราคา จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 30 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 3. กรณีสินค้าพาสส่งจากโรงงานผลิต จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

น้ำหนักการจัดส่งต่อเที่ยว

 1. สำหรับรายการสินค้าพร้อมขาย ปริมาณการจัดส่งต่อเที่ยวสูงสุดไม่เกินขนาดบรรทุกของรถหกล้อ และน้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 6000 กิโลกรัม หรือตามสภาพภูมิประเทศในการขนส่ง
 2. สำหรับสินค้าขอใบเสนอราคา และพาสส่ง จะมีเงื่อนไขการจัดส่งที่ต่างออกไปแล้วแต่กรณี ที่ตกลงกัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน

เงื่อนไขการมอบเครดิตเงินคืน ต่อที่ื 2

SMS ลงทะเบียนส่งมาที่ 0613845000 พิมพ์ FUR วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

*ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดงาน

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC- ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING และ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบ เครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 • เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่จบโปรโมชั่น
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ช้อปสบาย รับสุดคุ้ม

ช้อปสบาย รับสุดคุ้ม

ระยะเวลาเริ่ม วันนี้ - 30 พ.ย. 61

ช้อปสบาย รับสุดคุ้มกับ KBANK ซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการใน store.scg.com รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลสูงสุด 50,000 บาท + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%

สั่งซื้อ

ช้อปสบาย รับสุดคุ้มกับ KBANK ซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการใน store.scg.com รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลสูงสุด 50,000 บาท + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย   


ต่อที่ 1 ช้อปสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการจาก store.scg.com ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท เพียงกรอก้โค้ด : WINTER หรือ โค้ดจาก Partner

สินค้าวัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการ ได้แก่ ปูนสำเร็จรูปเสือมอร์ตาร์, ปูนเสือกาวซีเมนต์, อิฐมวลเบา Q-CON, แผ่นยิปซั่ม, ฝ้าสมาร์ทบอร์ด, Loft Wall, ผ้าใบคอนกรีตเอสซีจี, ฉนวนกันความร้อน, แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี, ZOUNDBLOCK, ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

สินค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ปูนช้างแดง, ปูนช้างไฮบริด, ปูนเสือ, ปูนเสือพลัส, ปูนเสือซูเปอร์, คอนกรีตผสมเสร็จ, เหล็ก, กระเบื้องหลังคาและ อุปกรณ์

เงื่อนไขการซื้อของที่ store.scg.com

 • เฉพาะลูกค้าที่กรอก Promotion code ที่กำหนด และ ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
 • คำนวณยอดสั่งซื้อจากราคาสินค้า ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ทุกๆ 5,000 บาท รับบัตเซ็นทรับ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อ 1 ท่าน
 • บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน SCG ONLINE STORE เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 3%**

-       รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อช้อปออนไลน์ครบ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป กับร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ (จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60 บาท/เซลส์สลิป และสูงสุด 300 บาท/ท่าน/เดือนรวมทุกเว็บไซต์ออนไลน์ที่ร่วมรายการ)

ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ OL (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่    4545888 (ครั้งละ 3 บาท)   


ต่อที่ 3 แลกคะแนนเท่ายอดซื้อ รับเครดิตเงินคืน 10%*** (เฉพาะบัตรเครดิตกสิกรไทย)

ลงทะเบียน SMS แลกคะแนน พิมพ์ OP (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก สุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนที่ ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)


เงื่อนไขของธนาคารกสิกรไทย

* • เงื่อนไขส่วนลดเป็นไปตามร้านค้าเว็บไซต์ออนไลน์ที่ร่วมรายการกำหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบ/ชดใช้ ในส่วนลดใดๆ ทั้งสิ้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียด กรุณาโปรดตรวจสอบกับทางเว็บไซต์โดยตรง   


** • สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยและบัตรเดบิต K-My Play /บัตรเดบิต K-Max Plus / บัตรเดบิต K-Special /บัตรเดบิต Co-Brand/บัตรเดบิต K-Web Shopping Card ที่ส่ง SMS ลงทะเบียนกับธนาคาร 1 ท่าน ต่อ 1 หมายเลขบัตร และได้รับข้อความตอบกลับภายในระยะเวลาโครงการเท่านั้น   • ยอดใช้จ่ายครบ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 3% หรือเท่ากับ 60 บาท โดยเศษของยอดที่ซื้อเกิน 2,000 บาทขึ้นไป จะไม่ถูกนำมาคิดเครดิตเงินคืน • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/ท่าน/เดือนรวมทุกเว็บไซต์ออนไลน์ที่ร่วมรายการ • ยกเว้นการซื้อสินค้าผ่อนชำระ • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการได้ • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย


***• สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน 10% • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร • เงินเครดิตเข้าบัญชีเครดิตดำเนินการภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับ SMS • บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภทและบัตรเดบิตกสิกรไทยไม่สามารถร่วมรายการได้ 

*/**/*** • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888